วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โอ้..เพื่อนเอ๋ย เคยมีสุข สนุกกันอยู่

ขอส่งผ่านความรัก ความปราถนาดี ความห่วงใย และขอเป็นกำลังใจ จากชาวไทย ไปยังชาว นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะ ชาวเมือง ไคร้ท์เชิร์ช
ขอให้ผ่านวิกฤต ความเศร้าโศรก บ้านเมืองและผู้คน ได้คืนกลับมีความสุขอย่างที่เคยมีโดยเร็วพลันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น