วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

"งานบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต และ มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร ๓ "๑๗.๑๕-๑๗.๓๐ น. ละครเรื่องสืบสาน โดยเยาวชนละครกลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.ละครเรื่องบางปะกง สายน้ำแห่งมังกร โดยเยาวชนละครอาสาสมัครกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ จังหวัดชลบุรี

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. - เสวนา สารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตกับ 10 FOTOS และชมสารคดีตัวอย่าง แลกเปลี่ยนพูดคุยโดยคุณพรชัย วิสุทธาจารย์ภาพเรือผีหลอกถ่ายจากจอวีดีทัศน์

นอกจากนำภาพตัวอย่างสารดคีแม่น้ำบางปะกงที่สวยงามน่าตื่นตาติ่นใจยามได้ชม ดังคลิปที่จะได้เสนอต่อไปแล้ว ยังมีภาพเบื้องหลังการทำงานที่ยากลำบาก ทั้งนี้มีการพูดคุยเสวนาโดยมีคุณพรชัย วิสุทธาจารย์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ทำให้ได้ทราบถึงความตั้งใจจริงในการทำงานของทีมงาน 10FOTOS ได้รู้จักอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยสำหรับวงการการถ่ายภาพด้วย

หลังจากเสวนาจบก็มีการมอบของที่ระลึกคือสินค้าพื้นบ้านของคนลุ่มน้ำบางปะกงนั้นเอง มีทั้ง กะปิแม่น้ำที่อร่อยสมคำที่ต้องลงท้ายว่าแม่น้ำ หมวกกุ้ยเล้ย เกลือ และอื่น ๆ ฟังการพูดคุยในครั้งนี้รู้สึกว่า ชาวคณะช่างภาพและทีมงาน 10 FOTOS เริ่มหลงเสน่ห์ต้องมนตราแม่น้ำบางปะกงเสียแล้ว

- บทกวีบางปะกงโดยพลอยโพยม

บางปะกง คงงาม ทุกยามสวย
อุดมด้วย แดนดิน ถิ่นอาหาร
สุรีย์สาย สาดส่อง มองตระการ
ล้วนละลาน ปานสวรรค์ สรรค์ให้ชม

อัสดง คงงามอยู่ คู่สายน้ำ
อรุณล้ำ รุ่งราง สร่างแสงสม
พลิ้วสายลม พรมพร่าง ช่างรื่นรมย์
พาชื่นฉม โชยผกา มารวยริน ( ฉม ,กลิ่นหอม, เครื่องหอม.)

ยามคืนเพ็ญ เด่นจ้า จันทราส่อง
พื้นน้ำต้อง แสงนวล ชวนถวิล
หมู่มัจฉา มาเยือน เกลื่อนให้กิน
ไม่หมดสิ้น สืบทอด ตลอดไป

อู่น้ำคู่ อู่ข้าว พราวพรรณพฤกษ์
จงตรองตรึก นึกดู อยู่แบบไหน
อย่างเพียงพอ พ่อสอนชัด อย่ากวัดไกว
ศิวิไลซ์ ล้ำยุค จะทุกข์ตรอม

ช่วยกันรัก ทักท้วง ขอทวงสิทธิ์
แหล่งชีวิต บางปะกง จงถนอม
ใครย่ำยี ยับยั้ง ไม่ยินยอม
พวกเราพร้อม พลังร่วม รวมกันจริง

สายน้ำนี้ มีดำรัส ตรัสห่วงไว้
ทรงอยากให้ ได้เห็น ดั่งเป็นหญิง
ดุจสาวพรหม- จารี มีอ้างอิง
จึงขอติง ต่อสู้ หมู่อธรรม

ผลักดันสู่ แรมซาร์ไฃต์ ให้สำเร็จ
ได้บำเหน็จ เนื้อนาบุญ หนุนแม่น้ำ
อนุรักษ์ ถักทอ ขอน้อมนำ
ทำตามคำ ดำรัส ตรัสสั่งมา

ตามรอยบาท เบื้องยุคล บนสิ่งถูก
มอบให้ลูก และหลาน อีกนานช้า
พินัยกรรม ธรรมชาติ ชั่วกาลนา
จะนำพา บางปะกง สู่ธงชัย


- บทเพลงบางปะกงขับร้องโดยธนวัฒน์ เจี่ยเจริญและทีม

คุณธนวัฒน์ เจียเจริญ นำเพลง บางปะกงที่ประพันธ์โดยคุณ นคร มงคลายน ขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี นำมาขับเป็นเสภา นอกจากจะแสดงเป็นลุงกระเบนราหูน้ำจืดได้สมบทบาท อากู๋ กูรู ผู้รอบรู้เรื่องราวลุ่มน้ำบางปะกง ในละครบางปะกง สายน้ำแห่งมังกรแล้ว สุ้มเสียงขับเสภา และท่วงทำนองไพเราะมากเกินบรรยายในความรู้สึกของผู้ได้ยิน เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่นำมาไว้ท้าย ๆ รายการของกิจกรรม

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ และชมนิทรรศการ
(๑๔.๐๐-๒๐. ๐๐ น. ชมนิทรรศการภาพถ่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน)

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

"งานบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต และ มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร ๒ "๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. เปิดงานด้วยดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.- ละครเรื่องสโนไวท์กับบุหรี่วิเศษ โดยเยาวชนละครโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูล จังหวัดระยอง

- ละครเรื่องอดีตสู่ปัจจุบัน โดยเยาวชนละครโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

- บทเพลงจากชุมชนเขาไม้แก้ว โดยเกษตรชัย บ้านเขาไม้แก้ว

- ละครเรื่องเขาไม้แก้วที่รัก โดยเยาวชนละครรักษ์เขาไม้แก้วโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี๑๖.๓๐-๑๗.๑๕ น. เสวนาหัวข้อ ละคร ศิลปะ วัฒนธรรม กับการขับเคลื่อนชุมชนตะวันออก โดย เยาวชน คนตะวันออกและเพื่อนร่วมทาง
- คุณธนวัฒน์ เจี่ยเจริญ เยาวชนละครเรียนรู้บูรพาผ่านละคร
- คุณกัญจน์ ทัตติกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
- คุณอรชา จันทร์เดช จังหวัดปราจีนบุรี
- คุณทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์ จังหวัดชลบุรี
- คุณพจมาลย์ วงษ์พันธุ์ จังหวัดระยอง
- คุณอุมาภรณ์ อุเทนพันธ์ จากสวนสนานฯ

๑๗.๑๕-๑๗.๓๐ น. ละครเรื่องสืบสาน โดยเยาวชนละครกลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.ละครเรื่องบางปะกง สายน้ำแห่งมังกร โดยเยาวชนละครอาสาสมัครกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ จังหวัดชลบุรี

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. - เสวนา สารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตกับ 10 FOTOS และชมสารคดีตัวอย่าง แลกเปลี่ยนพูดคุยโดยคุณพรชัย วิสุทธาจารย์

- บทกวีบางปะกงโดยพลอยโพยม
- บทเพลงบางปะกงขับร้องโดยธนวัฒน์ เจี่ยเจริญและทีม

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ และชมนิทรรศการ

(๑๔.๐๐-๒๐. ๐๐ น. ชมนิทรรศการภาพถ่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน)ขอขอบคุณภาพจากhttps://www.facebook.com/bangpakongramsar

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

"งานบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต และ มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร ๑ "


ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.การจัดเตรียมสถานที่ภายในศาลาจตุรมุขหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทีมงานต้องมาจัดเตรียมสถานที่กันก่อนวันงาน เพราะต้องขนย้าย อุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ มากมาย และต้องจัดเตรียมกันมาเอง ซึ่งทีมงานก็ได้พยายามจัดบรรยากาศในงานโดยจำลองชีวิตของชาวลุ่มน้ำบางปะกงอีกด้านหนึ่งของศาลาจตุรมุขมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเยาวชน๑๔.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน ชมนิทรรศการภาพถ่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต


ลงทะเบียนชมนิทรรศการภาพถ่าย

ตัวอย่างภาพถ่ายการออกไปกู้อวนที่กางรอกุ้งกะปิหรือเคยในแม่น้ำบางปะกง


กุ้งกะปิ หรือเคยแม่น้ำ


ขอขอบคุณภาพจากวิกิพีเดียเคย หรือ เคอย (อังกฤษ: Krill)
เป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกุ้ง ในกลุ่มกุ้ง-กั้ง-ปูซึ่งเป็นสัตว์สำคัญโดยเฉพาะของแพลงก์ตอน ที่เป็นอาหารของ baleen whale, ปลากระเบนราหูน้ำเค็ม, ปลาฉลามวาฬ, crabeater seal และ pinniped seals รวมทั้งนกทะเลบางสปีชีส์ที่กินเคยแต่เพียงอย่างเดียว

กุ้งเคยจัดเป็นครัสเตเชียนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกุ้ง แต่ตัวเล็กกว่า และไม่มีกรีแหลม ๆ ที่บริเวณหัว เหมือนกุ้ง ตัวสีขาวใส มีตาสีดำ มีขนาดยาวประมาณ ๑.๕เซนติเมตร มีเปลือกบางและนิ่ม อาศัยอยู่ตามบริเวณรากไม้ตามป่าชายเลน เช่น ต้น โกงกาง แสม ลำพู ชาวบ้านมักจะออกช้อน ตัวเคยกันในเวลาเช้า ช้อนกันได้ทุกวัน เพราะมีอยู่มากทุกฤดูกาล จะดำรงชีวิตอยู่ใกล้ผิวทะเลโดยไม่จมลงไป ซึ่งอาจจะอยู่ในน้ำลึกประมาณหน้าแข้งถึงระดับหน้าอก ในแถบขั้วโลกใต้จะเป็นแพลงก์ตอน ที่มีขนาดใหญ่ มันจะเป็นอาหารที่สำคัญ ของปลาวาฬ ส่วนในอ่าวไทย เป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดเล็กอยู่ตามชายฝั่ง ในนากุ้งและบ่อปลา

เคยในแม่น้ำบางปะกงจะมีในช่วงที่น้ำในแม่น้ำถูกน้ำทะเลหนุนเป็นน้ำเค็มและจะตัวใหญ่กว่าเคยในทะเล


การดักสัตว์น้ำที่ชายฝั่ง


การพายเรือผีหลอก

เรือผีหลอก มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นที่อำเภอบ้านโพธิ์ว่า เรือสำเป๊ะ เรือเช้าเป๊ะ เรือเท้าวเป๊ะ

รูปร่างเพรียวกว้างประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๔ วา ๒ ศอก(ประมาณ ๙ เมตร ) หัวเรือเรียวเล็ก ท้องเรือแบนราบจึงแล่นในน้ำตื้นได้สะดวก คล่องตัวในการแจวหรือพายทวนน้ำ พื้นตอนท้ายเรือใช้ไม้กรุปิดและเปิดได้ยาว ๑ เมตร สำหรับให้คนยืนแจวเรือ พายเรือ ภายในมีที่ว่างสำหรับขังปลาขนาดใหญ่ที่จับได้ ตลอดลำเรือมีกงขึ้นห่างเป็นช่วง ๆ ท้องเรือปล่อยโล่งไม่มีไม้ปิดแต่ใช้ทางมะพร้าวตัดปลายใบเล็กน้อยป้องกันมิให้ปลาที่กระโดดเข้ามาหนีออกไปได้ สาเหตุที่เรียกชื่อว่า “ เรือผีหลอก “ ก็เพราะด้านข้างลำเรือมีไม้กระดานสีขาวหรือสังกะสีแผ่นสี่เหลี่ยม ผูกติดไว้กับแคมเรือมีความสูงเรี่ย ๆ น้ำ เมื่อแล่นผ่านสายน้ำก็จะสะท้อนเป็นเงาวาววับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ทำให้ปลาที่อยู่บนผิวน้ำตกใจกระโดดลอยสูงและตกลงมาบนแผงได้เลยเข้าสู่ท้องเรือกันเป็นแถว

การหาปลาจะหาในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เพราะเป็นฤดูที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ปลาก็ชุกชุมและมีขนาดใหญ่ ปลาที่เข้าเรือผีหลอกนี้ส่วนใหญ่เป็นปลาที่หากินน้ำตื้นเช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาซิว ปลาฉลาด ปลาเนื้ออ่อน ปลากระทุงเหว ปลาเสือ ปลากระดี่ ปลากระบอก ปลากะพง (กะพงขาว และกะพงข้างลาย )เป็นต้น เวลาที่เหมาะสมในการใช้เรือผีหลอกออกจับปลา คือ เวลากลางคืนตั้งแต่ ๓ ทุ่ม ไปจนรุ่งสาง เมื่อฟ้าสว่างในตอนเช้า ผู้ที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำ จะได้เห็นเรือผีหลอกพายกลับมาพร้อม ๆ กันหลายลำ (ฐิระวัตร,๒๕๓๙ ก ) แต่ในปัจจุบันชาวบ้านใช้เรือผีหลอกกันในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าในอดีตการตัดจากในป่่าจากริมแม่น้ำบางปะกง


การเย็บจากซึ่งนำไแใช้มุงหลังคาบ้านเรือน โรงเรือน และกระแซงของเรือกระแซง เราจะเรียกจากที่เย็ยเสร็จแล้วว่าตับจาก

เรือกระแซง เป็นเรือต่อทำจากไม้สัก ท้องเรือโค้งกลมมีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง มีทวนหัวและทวนท้ายแบนเรียบ กงเรือเป็นไม้โค้งตามท้องเรือและวางเรียงกันถี่มาก ข้างเรือเป็นแผ่นไม้หนายึดเหนี่ยวด้วยลูกประสัก (สลัก) ที่ทำจากไม้แสมเหลากลม ด้านนอก โตกว่าด้านใน ส่วนปลายลูกประสักด้านในผ่ากราดด้วยลิ่มกันลื่นออก บนดาดฟ้าทำประทุนครอบเรือ (หลังคา) และมีฝาไม้ปิดด้านหน้าและด้านหลัง

กระแซง เป็นการเรียกเรือต่อ ที่ทำหลังคาด้วยกระแซง คลุมตลอดลำ เรียกว่าเรือกระแซง

กระแซงคือ เครื่องบังแดดบังฝนทำจาก ใบเตย ใบจาก มาเย็บเป็นแผงสมัยก่อนทำจากใบไผเบากว่าที่ทำจากใบจากและกันความร้อนได้ดี กระแซงแบบนี้คนจีนมักจะทำขาย ต่อมามีราคาแพง คนจึงหันมาใช้สังกะสีแทน ทำให้กระแซงใบไผ่หายไป๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. เปิดงานด้วยดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.- ละครเรื่องสโนไวท์กับบุหรี่วิเศษ โดยเยาวชนละครโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูล จังหวัดระยอง

- ละครเรื่องอดีตสู่ปัจจุบัน โดยเยาวชนละครโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

- บทเพลงจากชุมชนเขาไม้แก้ว โดยเกษตรชัย บ้านเขาไม้แก้ว

- ละครเรื่องเขาไม้แก้วที่รัก โดยเยาวชนละครรักษ์เขาไม้แก้วโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี


๑๖.๓๐-๑๗.๑๕ น. เสวนาหัวข้อ ละคร ศิลปะ วัฒนธรรม กับการขับเคลื่อนชุมชนตะวันออก โดย เยาวชน คนตะวันออกและเพื่อนร่วมทาง

- คุณธนวัฒน์ เจี่ยเจริญ เยาวชนละครเรียนรู้บูรพาผ่านละคร
- คุณกัญจน์ ทัตติกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
- คุณอรชา จันทร์เดช จังหวัดปราจีนบุรี
- คุณทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์ จังหวัดชลบุรี
- คุณพจมาลย์ วงษ์พันธุ์ จังหวัดระยอง
- คุณอุมาภรณ์ อุเทนพันธ์ จากสวนสนานฯ

๑๗.๑๕-๑๗.๓๐ น. ละครเรื่องสืบสาน โดยเยาวชนละครกลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.ละครเรื่องบางปะกง สายน้ำแห่งมังกร โดยเยาวชนละครอาสาสมัครกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ จังหวัดชลบุรี

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. - เสวนา สารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตกับ 10 FOTOS และชมสารคดีตัวอย่าง แลกเปลี่ยนพูดคุยโดยคุณพรชัย วิสุทธาจารย์

- บทกวีบางปะกงโดยพลอยโพยม
- บทเพลงบางปะกงขับร้องโดยธนวัฒน์ เจี่ยเจริญและทีม

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ และชมนิทรรศการ
(๑๔.๐๐-๒๐. ๐๐ น. ชมนิทรรศการภาพถ่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน)ขอขอบคุณภาพจากhttps://www.facebook.com/bangpakongramsar
ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย
หนังสือฉะเชิงเทราเมืองแห่งอนาคต