วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

บางปะกง สายน้ำแห่งชิวิตวันนี้ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นวันนัดหมายสำหรับผู้ "รักแม่น้ำบางปะกง และ สายน้ำทุกสาย" ไม่ว่าจะเป็น ห้วย คลอง หนองวาปี ( หนองน้ำ ,บึง) และวารีทุกสาย


งานบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิตและมหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร***
ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
"บางปะกง สายน้ำแห่งชิวิต" และ "มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร "
กำหนดการของกิจกรรม "บางปะกง สายน้าแห่งชิวิต " และ "มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร "
บางปะกงมีมากกว่าที่คิดกำหนดการ ***งานบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิตและมหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร***
ณ ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน ชมนิทรรศการภาพถ่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. เปิดงานด้วยดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.- ละครเรื่องสโนไวท์กับบุหรี่วิเศษ โดยเยาวชนละครโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูล จังหวัดระยอง
- ละครเรื่องอดีตสู่ปัจจุบัน โดยเยาวชนละครโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
- บทเพลงจากชุมชนเขาไม้แก้ว โดยเกษตรชัย บ้านเขาไม้แก้ว
- ละครเรื่องเขาไม้แก้วที่รัก โดยเยาวชนละครรักษ์เขาไม้แก้วโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี
๑๖.๓๐-๑๗.๑๕ น. เสวนาหัวข้อ ละคร ศิลปะ วัฒนธรรม กับการขับเคลื่อนชุมชนตะวันออก โดย เยาวชน คนตะวันออกและเพื่อนร่วมทาง
- คุณธนวัฒน์ เจี่ยเจริญ เยาวชนละครเรียนรู้บูรพาผ่านละคร
- คุณกัญจน์ ทัตติกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
- คุณอรชา จันทร์เดช จังหวัดปราจีนบุรี
- คุณทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์ จังหวัดชลบุรี
- คุณพจมาลย์ วงษ์พันธุ์ จังหวัดระยอง
- คุณอุมาภรณ์ อุเทนพันธ์ จากสวนสนานฯ๑๗.๑๕-๑๗.๓๐ น. ละครเรื่องสืบสาน โดยเยาวชนละครกลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.ละครเรื่องบางปะกง สายน้ำแห่งมังกร โดยเยาวชนละครอาสาสมัครกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ จังหวัดชลบุรี
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. - เสวนา สารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตกับ 10 FOTOS และชมสารคดีตัวอย่าง แลกเปลี่ยนพูดคุยโดยคุณพรชัย วิสุทธาจารย์
- บทกวีบางปะกงโดยพลอยโพยม
- บทเพลงบางปะกงขับร้องโดยธนวัฒน์ เจี่ยเจริญและทีม
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ และชมนิทรรศการ
(๑๔.๐๐-๒๐. ๐๐ น. ชมนิทรรศการภาพถ่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น