วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ละคร “บางปะกง สายน้ำแห่งมังกร”กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ เป็นกลุ่มละครที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายหลากสาขาวิชาชีพ ที่มีความสนใจนำศิลปะการละครมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำมาเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและคนทำงานอย่างยั่งยืน

.
ผู้คนส่วนใหญ่อาจหลงใหล และชื่นชอบศิลปะการละครในแง่ที่มีเนื้อหาสาระ และความความบันเทิง แต่สำหรับ คนละครกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าละครให้อะไรได้มากกว่าที่คนทั่วไปคิดเพราะนอกจากความสนุกสนานเพลินแล้ว ผลพลอยได้จากศิลปะการละคร คือ การพัฒนาคน

แนวคิดดังกล่าวเป็นของกลุ่มที่มีชื่อว่า " กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ " ที่เหล่าแกนนำ และอาสาสมัครล้วนเติบโตมาจากศิลปะการละครแทบทั้งสิ้น

คูณไพบูลย์ โสภณสุวภาพ หรือ อาจารย์เอ๋ อาจารย์ประจำสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้ากลุ่มดังกล่าวได้ อธิบายว่า

การเรียนรู้ผ่านละคร เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาคน ทั้งในส่วนของนักแสดง ที่มีกระบวนการในการทำละครเป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะทางความคิด ผ่านการฝึกฝนในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างงานละคร ซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้เยาวชนนักแสดง
-ได้รู้จักควบคุมความคิด

-รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยยังมีการสอดแทรกให้เยาวชนใช้ความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อทำงาน

-มีจินตนาการ กล้าแสดงออก

-กล้าตัดสินใจกับเป้าหมายที่ได้วางไว้

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน คือกลุ่มผู้ชมที่เรียนรู้ผ่านเนื้อหาสาระ หรือสิ่งที่นักแสดงกำลังถ่ายทอดออกมานั่นเอง
จากความเชื่อที่ว่า กระบวนการละครสามารถพัฒนาคนได้ ดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่น่าจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวเพื่อพัฒนาความคิด ;โครงการเรียนรู้ชีวิตผ่านละครเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในการใช้ชีวิตของเยาวชน ; โดยกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ จึงเกิดขึ้น

เพื่อนำเอาศิลปะการการละครสอนให้คนรู้จักและเข้าใจชีวิตของตนเองเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ เป็นกลุ่มละครที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายหลากสาขาวิชาชีพ ที่มีความสนใจนำศิลปะการละครมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำมาเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและคนทำงานอย่างยั่งยืน
อาจารย์เอ๋ ได้นำทีมอาสาสมัครกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ มาศึกษาเรื่องราวความเป็นไปของแม่น้ำบางปะกง ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายด้วยทรัพยากรธรรมชาตื คือสัตว์น้ำ และพรรณไมีชายเลน ที่พบเห็นได้ทั่วไปตลอดลำน้ำบางปะกง จากปากอ่าวจนถึงอำเภอบางคล้า หลังจากลงมาศึกษารายละเอียดและได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงไปของวิถีชิวิตชาวลุ่มน้ำบางปะกง แล้ว

อาจารย์เอ๋และทีมงานได้รังสรรค์สร้างบทละคร "บางปะกง สายน้ำแห่งมังกร " และสื่อออกมาเป็นละคร

การจัดแสดงละครนี้ได้จัดแสดงมาหลายครั้งแล้ว โดยเลือกแสดงในที่สาธารณชนย่านชุมชนที่ติดชายฝั่งแม่น้ำ และตามอำเภแต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมน้ำบางปะกง ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่มีโอกาสได้ชมการแสดงเป็นอย่างดี
ดังนั้นในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ จึงมีรายการละครของอาจารย์เอ๋ และทีมงานเป็นส่วนรวมของกิจกรรมด้วยด้วย
ละคร “บางปะกง สายน้ำแห่งมังกร” โดย อาสาสมัครกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

รายนามนักแสดง

นายอรรถพล พรมไธสง (กล้วย)
นายสุวิชาน มีเค้า (เติ้ล)
นายธนวัฒน์ เจี่ยเจริญ (นน)
นายพิชญเณศ นามวิชา (โอ๋)
นางสาวนภัสสร พงษ์พรหม (นิ้ง)
นางสาวบัณฑิตา หลงรัก (เจน)
นางสาวนัทพร ทองประยูร (นัท)
นางสาวปิยวรรณ กันจันวงศ์ (เมย์)
นางสาวแสงมณี ธารีสังข์ (มิ้น)
นางสาวจารุวรรณ ทองคงอ่วม (กิ๊บ)
ผู้ดูแล

นายทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์ (ตั้ม)
นายไพบูลย์ โสภณสุวภ (เอ๋)
นางสาวอุษาวดี สุนทรเกตุ (อุ้ย)
นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์ (จุ๋ม)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.healthstation.in.th/action/viewvideo/1763/_กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ และ อาสาสมัครกลุ่มบางเพลย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น