วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

"งานบางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต และ มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร ๒ "๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. เปิดงานด้วยดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.- ละครเรื่องสโนไวท์กับบุหรี่วิเศษ โดยเยาวชนละครโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกูล จังหวัดระยอง

- ละครเรื่องอดีตสู่ปัจจุบัน โดยเยาวชนละครโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

- บทเพลงจากชุมชนเขาไม้แก้ว โดยเกษตรชัย บ้านเขาไม้แก้ว

- ละครเรื่องเขาไม้แก้วที่รัก โดยเยาวชนละครรักษ์เขาไม้แก้วโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี๑๖.๓๐-๑๗.๑๕ น. เสวนาหัวข้อ ละคร ศิลปะ วัฒนธรรม กับการขับเคลื่อนชุมชนตะวันออก โดย เยาวชน คนตะวันออกและเพื่อนร่วมทาง
- คุณธนวัฒน์ เจี่ยเจริญ เยาวชนละครเรียนรู้บูรพาผ่านละคร
- คุณกัญจน์ ทัตติกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
- คุณอรชา จันทร์เดช จังหวัดปราจีนบุรี
- คุณทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์ จังหวัดชลบุรี
- คุณพจมาลย์ วงษ์พันธุ์ จังหวัดระยอง
- คุณอุมาภรณ์ อุเทนพันธ์ จากสวนสนานฯ

๑๗.๑๕-๑๗.๓๐ น. ละครเรื่องสืบสาน โดยเยาวชนละครกลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง

๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.ละครเรื่องบางปะกง สายน้ำแห่งมังกร โดยเยาวชนละครอาสาสมัครกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ จังหวัดชลบุรี

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. - เสวนา สารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตกับ 10 FOTOS และชมสารคดีตัวอย่าง แลกเปลี่ยนพูดคุยโดยคุณพรชัย วิสุทธาจารย์

- บทกวีบางปะกงโดยพลอยโพยม
- บทเพลงบางปะกงขับร้องโดยธนวัฒน์ เจี่ยเจริญและทีม

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ดนตรีจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ และชมนิทรรศการ

(๑๔.๐๐-๒๐. ๐๐ น. ชมนิทรรศการภาพถ่ายบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน)ขอขอบคุณภาพจากhttps://www.facebook.com/bangpakongramsar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น