วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

สายน้ำแห่งมังกร ของกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ละครบางปะกง…สายน้ำแห่งมังกร

คำประพันธ์อันคุ้นหูของชาวลุ่มน้ำบางปะกงจากวรรณกรรมนิราศเมืองแกลง ...

" บ้านบางมังกง "

ถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้น
ดูเรียงรันเรือนเรียบชลาสินธุ์
แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวาริน
เหม็นแต่กลิ่นคาวอบตลบไป

เห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่
ปูนทะก๋งองค์แก่ข้างเพสไสย
เกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาลัย
ช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านาย

จากนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น