วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ผลงานของ 10 FOTOS ...สารคดี แม่น้ำบางปะกง

คุณกัญจน์ ทัตติยกุล
คุณกัญจน์ ทัตติยกุล ได้เล่าความเป็นมาของการจัดทำสารคดีแม่น้ำบางปะกงว่าวันหนึ่งคุณกัญจ์ได้คุยกับน้องคนหนึ่งเพื่อขอให้ช่วยมาถ่ายภาพแม่น้ำบางปะกงให้ น้องคนนั้นบอกกับคุณกัญจ์ว่าจะขอกลับไปคุยเรื่องนี้กับเพื่อน ๆ ช่างภาพ และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกัญจ์ได้รู้จักกับ 10 FOTOS ทีมสารคดีที่เกิดจากการรวมตัวของช่างภาพสารคดีมือดี ๑๑ คนของเมืองไทยและผลจากการพูดคุยคือ 10 FOTOS อยากมาทำงานถ่ายทอดเรื่องราวแม่น้ำบางปะกงผ่านไม่เพียงแต่ภาพถ่าย แต่ยังรวมถึงภาพยนตร์สารคดี เพื่อให้เราได้เห็นคุณค่าของแม่น้ำบางปะกง
ซึ่งในวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาจตุรมุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

10 FOTOS จะมาพูดคุยถึงการถ่ายทำสารคดีแม่น้ำบางปะกง พร้อมทั้งมาจัดแสดงภาพถ่ายชุดแรก และฉายสารคดีตัวอย่างบางส่วนให้ชมเค้าโครงสารคดีแม่น้ำบางปะกง
วัตถุประสงค์ :

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของแม่น้ำบางปะกง และเป็นสื่อช่วยสนับสนุนการผลักดันให้บางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ โดยสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำเค็ม

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั้งในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยม และมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์

โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อวิดีโอสารคดีที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่สวยงามน่าประทับใจและเข้าใจได้ง่าย

เนื้อหาโดยย่อ :
เล่าถึงที่มาของแม่น้ำบางปะกงด้วยภาพมุมกว้างของป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาตัดกับสายหมอกจาง ๆ ภาพสีเขียวของพรรณไม้ที่แสดงถึงความชุ่มชื้นของผืนป่า เสียงนกร้อง ภาพน้ำตกขนาดใหญ่ เสียงน้ำไหล ตามด้วยภาพกิจกรรมของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำเพื่อดึงความสนใจมาที่แม่น้ำ
เล่าเรื่องราวของแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำสาขาด้วยภาพลำน้ำขนาดใหญ่ทอดยาวไหลผ่านให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ต่างๆ ภาพความสวยงามของตัวละครสำคัญเด่นๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพันธุ์พืช , แพลงก์ตอนพืช ,แพลงก์ตอนสัตว์ , สัตว์หน้าดิน , พันธุ์สัตว์น้ำที่มีความหลากหลาย ,สัตว์เศรษฐกิจ,พันธุ์สัตว์ที่น่าสนใจ, สัตว์สายพันธุ์ใหม่(งูสายรุ้งดำ ฯลฯ) รวมถึงปลา ๕  ชนิดที่มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (ปลาหางไก่ ปลามาน้ำ ปลากะพงขี้เซา ปลากระทิงไฟ ปลาปักเป้าสกุล Chonerhinus spp.)โดยเล่าเรื่องตามลำดับจากต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ  มีภาพนกนานาชนิดที่เกาะนก และภาพ time lapse ที่แสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของต้นโกงกางตั้งแต่เริ่มปักลงดินจนกระทั่งต้นอ่อนค่อย ๆ งอกขึ้นมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวิถีชีวิตในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสายน้ำ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการทำประมงน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่น่าสนใจของคนในชุมชนริมน้ำการเก็บผลผลิตของป่าชายเลน การให้บริการเรือนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว  รวมทั้งส่วนของภาคอุตสาหกรรม  และการบ่งชี้ถึงผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามจากภาคอุตสาหกรรมด้วย มีการถ่าย time lapse เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลมีบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผลักดันบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซด์ เช่น นักวิจัย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ฯลฯหมายเหตุ : รายละเอียดต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในวิดีโอสารคดีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการจัดทำ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาและความสวยงามในการถ่ายทำ

และน้องคนที่คุณกัญจ์ คุยด้วยในเบื้องต้นก็มิใช่อื่นไกล คือคุณวิษณุ วิเศษพุทธศาสน์ นั่นเอง

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก facebook คุณ Wissanu Wisetputtasat (วิษณุ วิเศษพุทธศาสน์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น