วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

10 FOTOS

10FOTOS มาเกี่ยวข้องกับกิจกรรม “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต” และ “มหกรรมตะวันยิ้ม รักษ์บูรพาผ่านละคร” อย่างไร

10FOTOS เป็นทีมงานช่างภาพสารคดี ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของแม่น้ำบางปะกง ที่แม้แต่เราชาวลุ่มน้ำบางปะกงเองก็ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน ในความอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติที่งดงามของต้นน้ำอันก่อเกิดเป็นลำธาร แล้วรวมตัวกันเป็น สายน้ำ และเป็นแม่น้ำบางปะกงของเรา

ทั้งนี้ขอนำประวัติความเป็นมาของ10FOTOS มาเล่าสู่ดังนี้10FOTOS (ชื่อเดิมHANUMAN PHOTOS) คือกลุ่มช่างภาพอาชีพชาวไทยจำนวน ๑๑ คน ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงอันลุ่มลึกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียสู่การรับรู้ของชาวโลก ด้วยภาพถ่ายแนวสารคดีและภาพข่าว ที่เท่าทันต่อสถานการณ์

ทุก ๆ การได้มาของภาพถ่ายจากช่างภาพ 10FOTOS มุ่งมั่นที่จะสะท้อนถึงลมหายใจ และจิตวิญญาณของประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคเอเชียอย่างรอบด้าน ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ด้วยฝีมือของช่างภาพที่มีผลงานปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก อาทิเช่น นิตยสาร Times, National geographic ฉบับภาษาไทย และภาษา Sweden, Denmark, Norwey และ Russiaช่างภาพของ HANUMAN PHOTOS ผ่านการทำงานเพื่อถ่ายภาพให้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอาทิเช่น WWF ประเทศไทย, Greenpeace, Unicef ฯลฯ

10FOTOS คือผู้ที่สามารถตอบสนองต่อการรับรู้ของผู้คนด้วยการทำงานที่เปี่ยมด้วยสัญชาตญาณอันเป็นหนึ่งเดียว คือโปรดปรานความท้าทาย มุ่งมั่น และลึกซึ้งในภารกิจ

10FOTOS เรายึดมั่นที่จะรังสรรค์โลกที่ดีกว่าด้วยภาพถ่ายกลุ่มช่างภาพ 10FOTOS ทั้ง ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. Arun Roysri (อรุณ ร้อยศรี)
๒. Athit Perawongmetha (อธิษฐ์ พีระวงษ์เมธา)
๓. Baramee Temboonkiat (บารมี เต็มบุญเกียรติ)
๔. Bundit Chotsuwan (บัณฑิต โชติสุวรรณ)
๕. Chanklang Kanthong (จันทร์กลาง กันทอง)
๖. Nat Sumanatemeya (นัท สุมนเตมีย์)
๗. Piyavit Thongsa-Ard (ปิยวิทย์ ทองสอาด)
๘. Roengchai Kongmuang (เริงชัย คงเมือง)
๙. Roengrit Kongmuang (เริงฤทธิ์ คงเมือง)
๑๐. Wissanu Wisetputtasat (วิษณุ วิเศษพุทธศาสน์)
๑๑. Sittichai Jittatad (สิทธิชัย จิตตะทัต)หมายเหตุ
ภาพที่นำมาประกอบเหล่านี้ เป็นเบื้องหลังการมาถ่ายทำสารคดีแม่น้ำบางปะกงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น