วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปลาแป้น และปลาข้าวเม่า

วงศ์ปลาแป้น

ปลาแป้น

ชื่ออังกฤษ: Ponyfish, Slipmouth, Slimy;

วงศ์: Leiognathidae

ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Leiognathidae

ในอันดับปลากะพง Perciformesปลาแป้น ภาพจาก http://www.siamfishing.com

เป็นปลาทะเลกระดูกแข็งวงศ์หนึ่ง

เป็นปลาขนาดเล็ก ลำตัวค่อนข้างสั้น มีเกล็ดแบบสาก ปากเล็กยืดหดได้มากจนดูคล้ายเป็นท่อ ครีบหลังมีอันเดียวมีก้านครีบแข็ง 8-11 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 3-5 ครีบหางเว้า

มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงในชายฝั่งใกล้แหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำจืด พบทั้งหมด 3 สกุล 24 ชนิด เป็นปลาเศรษฐกิจภาพวาดปลาแป้นจากวิกิพีเดีย

ปลาข้าวเม่าปลาข้าวเม่าภาพจากเจ้าน้อยฟิชชิ่ง

ปลาข้าวเม่า

ปลาข้าวเม่าเป็นชื่อปลาทะเลและปลานํ้าจืดหลายชนิด ในสกุล Ambassis

วงศ์ Ambassidae หรือมีผู้รวมไว้กับวงศ์ Centropomidae

เป็นปลาขนาด เล็ก ลําตัวแบนข้าง ค่อนข้างใส ก้านครีบแข็ง แหลม และมักชี้กาง ทําให้ทิ่มตําเมื่อจับต้อง ยังพบมีผู้เรียกปลาทะเลชนิด Ephippus orbis ในวงศ์ Ephippidae Chela วงศ์ Cyprinidae ว่า ปลาข้าวเม่า ด้วย

หมายเหตุ

ใน เอกสารสภาวะประมง ชนิด และการแพร่กระจายของสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง โดยสันทนา ดวงสวัสดิ์ และคณะ พบว่ามีรายชื่อปลาทั้ง ปลาแป้น ปลากระจก และปลาข้าวเม่า โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน และไม่ตรงกับข้อมูล ในบทความนี้( น่าจะมีการเรียกอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์ ของปลากันใหม่ภายหลังรายงานฉบับนี้)

ปลาข้าวเม่าน้ำลึกครีบแดงภาพจากhttp://www.siamfishing.com

ชื่อสามัญ Redcoat Squirrelfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sargocentron rubrum

เป็นปลาทะเล พบได้ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองฝี่งบริเวณที่พบคือตามแนวปะการัง ระดับความลึก 5-50 เมตร

นิสัย เป็นปลาหากินตอนกลางคืน ตัวมีขนาด 25 เซนติเมตร กินสัตว์ขนาดเล็กและเศษอาหารเป็นอาหาร

ที่มาของข้อมูล

http://past.talaythai.com/Fish/0042.php

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น