วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันมุทิตาสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานวันสักการบูชาท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ของท่านที่ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นบ้านเกิดของท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ขึ้นวางพวงมาลาสักการะเป็นหน่วยงานแรก

และติดตามด้วยโรงเรียนและหน่วงงานต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระบำนพรัตน์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆที่มาสักการะท่านะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การยบริหารส่วนจังหวัด คณะครู นักเรียน พระภิกษุสามเณร พ่อค้าประชาชน หน่วยงานเอกชน

.
พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

หลังจากนั้นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี (คือผู้ว่าราชการจังหวัด )และอ่านประวัติพระยาศรีั สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านคำสดุดีพระยาศรีัสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)


ผู้ว่าราชการจังหวัด วางพวงมาลัยสักการะคำสดุดี

ระบำนพรัตน์
อัญมณีมีค่าและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประดับ คือ นพรัตน์ อันประกอบด้วยอัญมณีเก้าชนิด นั่นคือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดาหาร เพทายและไพฑูรย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จึงคิดนำสีของมณีทั้งเก้าชนิดมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแต่งกายผู้แสดง พร้อมทั้งแต่งบทร้อง ทำนองเพลง บรรยายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของอัญมณีแต่ละชนิด โดยผู้แสดงแต่งกายตามสีอัญมณีนั้นๆจะแสดงท่ารำไปตามบทร้องและทำนองเพลง ระบำชุดนี้นอกจากจะงดงามแล้วยังให้ความรู้ในเรื่องของอัญมณีทั้งเก้าชนิด ที่เรียกว่า นพรัตน์ อีกด้วย

นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แต่งบทร้องและบรรจุทำนองเพลงระบำนพรัตน์ ไว้ในการแสดงละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอนชมถ้ำปกติเนื้อร้องเพลงรำต่าง ๆจะใช้เปิดแผ่น ให้จังหวะแก่ผู้รำ แต่คราวนี้ อาจารย์ไพฑูรย์ สุนทรธีระไพร ร้องสดประกอบวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เนื้อเพลงระบำนพรัตน์
รัตนคูหากายสิทธิ์ ล้วนวิจิตรนวรัตน์จรัสฉาย
แสงมณีสีวามอร่ามพราย เป็นเลื่อมลายแลสลับระยับตา
อันเพชรดีสีขาวรุ้งพราวเพริศ สุดประเสริฐแสงสีวิเลขา
ใครประดับเพชรดีมีราคา เรืองเดชานุภาพด้วยดวงมณี
ทับทิมแท้แลดูแดงอร่าม แสงแวววามแจ่มจรัสรัศมี
กำจัดปวงโรคาพยาธิ พูนทวีสินทรัพย์นับอนันต์
มรกตสดขจีสีเขียวขำ แสงงามล้ำเลอเลิศประเสริฐสรรพ์
ประดับกันเขี้ยวงาสารพัน คุ้มภยันตรายถ้วนมวลพาลา
อันมณีสีเหลืองเรืองวิรุจน์ นี่คือบุษราคัมเลิสล้ำค่า
เป็นอาภรณ์พูนสวัสดิ์วัฒนา ชนม์พรรษายืนดำรงคงนิรันดร์
แก้วโกเมนแดงก่ำน้ำใสสด แสนงามงดรูจีแสงสีสัน
ผู้ประดับรับเคารพอภิวันทน์ ประชานันนับถือเลื่องลือนาม
นิลกาฬน้ำเงินก่ำล้ำหมอกเมฆ รุจิเรขรุ่งโรจน์โชติอร่าม
อำนวยสรรพ์สุขารมณ์อภิราม สิ่งดีงามหลามหลั่งสะพรั่งมา
สีขาวหม่นหมอกมัวสลัวแสง บอกแสดงมุกดาหารตระการสง่า
ดลขจัดสัตว์ร้ายพ่ายเดชา อสรพิษนานาล่าหลีกไกล
แก้วเพทายพรายแสงสีแดงเรื่อ พรรณอะเคื้อลำยองผุดผ่องใส
นำศิริมงคลดลโชคชัย กำจัดชัยผ่องอุบาทว์ให้คลาดคลาย
แก้วไพรฑูรย์ขุ่นฉวีสีไม้ไผ่ สังวาลไหมสาแหรกผ่านประสานสาย
บันดาลชัยชนะหมู่ศัตรูร้าย แผ่กำจายเสน่ห์ติดจับจิตเอย


สีขาวผ่องเพชรดี
ทับทิมสีมณีแดง
เขียวใสแสงมรกต
เหลืองใสสดบุษราคัม
แดงแก่ก่ำโกเมนเอก
สีหมอกเมฆนิลกาฬ
มุกดาหารหมอกมัว
แดงสลัวเพทาย
สังวาลสายไพฑูรย์
เจิดจำรูญนพรัตน์ อวยสัสดิภาพล้น
ปวงวิบัติขจัดผ่านร้าย กลายดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น