วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

[นิทานเรื่องเล่า]...ตำนานดอกซากุระ...
...ตำนานดอกซากุระ...
..."ซากุระ"...มาจากคำเก่าแก่สองคำ คือ "ซา" หมายถึง วิญญาณแห่งพืชพันธุ์ และ "กุระ" หมายถึง ที่ประทับของเทพเจ้า ดังนั้นคำว่า "ซากุระ" จึงหมายถึง ที่สถิตของจิตวิญญาณแห่งพืชพันธุ์ทั้งปวง

ในแง่ของตำนาน ซากุระเกิดขึ้นมาเพราะเทวนารีองค์หนึ่ง คือโคโนะฮานะ ซากุยะ ฮิเมะเชื่อกันว่า พระนางเป็นผู้ริเริ่มปลูกซากุระขึ้นเป็นครั้งแรก จึงได้ชื่อตามพระนามของนาง

...โคโนะฮานะ, ซากุยะ, ฮิเมะ เป็นธิดาของโอโฮยามัทซูมิ เทพแห่งภูเขา...

วันหนึ่งพระนางได้พบเทพนินิงิที่ชายทะเล และตกหลุมรักซึ่งกันและกัน...เทพนินิงิทูลขอเทพโอโฮยามัทซูมิเพื่อขอนางมาเป็นชายา

ในตอนแรก เทพโอโฮยามัทซูมิได้เสนอธิดาอีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นเทพีแห่งก้อนหินมาเป็นคู่สยุมพรแทนแต่เทพนินิงิไม่ยอม พระองค์ยังยืนกรานในรักมั่นที่มีต่อเทวีแห่งซากุระ

ในที่สุดจึงได้วิวาห์ดังที่ปรารถนาหลังอภิเษกได้เพียงวันเดียวเทพีโคโนะฮานะ, ซากุยะ, ฮิเมะ ก็ทรงครรภ์ เทพโอโฮยามัทซูมิทรงคลางแคลงพระทัยว่าบุตรในท้องเป็นลูกของพระองค์จริงหรือไม่

การที่เทพีโคโนะฮานะ, ซากุยะ, ฮิเมะ ได้กำเนิดโอรสในกองเพลิงนี่เอง ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่า พระนางควบคุมไฟได้...
เลยก็เลยมีการสร้างศาลบูชาพระนางขึ้นที่ตีนภูเขาไฟฟูจิ ในปี ค.ศ.806 ด้วยความหวังว่า... พระนางจะช่วยไม่ให้ภูเขาไฟพิโรธ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน พระนางจึงกลายเป็นเทพีแห่งภูเขาไฟฟูจิด้วย...

...จนถึงทุกวันนี้ผู้ที่ไปเยือนภูเขาไฟฟูจิมักจะแวะไปสักการะศาลของพระนาง และเชื่อกันอีกอย่างว่าเมล็ดพันธุ์ของต้นซากุระที่พระนางนำมาปลูกเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นนั้น ก็มาจากภูเขาไฟฟูจิซึ่งพระองค์ดูแลอยู่นี่เอง

นอกจากนั้น...พระนางยังเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความปลอดภัยในบ้านและเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดี ให้ผู้คนได้ตามที่หัวใจปรารถนาด้วย...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น