วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

พรรณไม้น้ำ...พิลังกาสา...รามใหญ่

พิลังกาสา หรือ รามใหญ่


ขอขอบคุณภาพจาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

พิลังกาสา หรือรามใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia elliptica Thunb.
วงศ์ : MYRSINACEAE

ชื่ออี่น : ลังพิสา (ตราด); ทุลังกาสา (ชุมพร); ปือนา (มลายู-นราธิวาส) กระดูกไก่ ก้างปลา ก้างปลาเขา เหมือด อ้ายรามใบใหญ่


ขอขอบคุณภาพจาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

พิลังกาสาเป็นไม้พุ่ม สูง 3-5 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม กิ่งอ่อนสีแดงอมน้ำตาล

ใบ
เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกึ่ง แผ่นใบรูปรี ถึงรูปไข่กลับ ปลายใบกลม หรือป้านมน ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เนื้อใบคล้ายหนัง ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบบางไม่เด่นชัด

ดอก

ขอขอบคุณภาพจากhttp://www.aquatoyou.comดอกออกเป็นช่อซี่ร่มตามง่ามใบ แต่ละช่อมี 5-8 ดอก สีขาวแกมชมพู ก้านช่อดอกยาว ก้านดอกย่อยเรียวยาว ดอกตูม รูปกรวยแหลม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปวงกลีม บิดเวียน ฐานวงกลีบดอกเชื่อมติดก้นเป็นหลอดสั้นๆ มีต่อมเล็ก ๆ หนาแน่น กลีบดอกแหลม 5 กลีบขอขอบคุณภาพจาก http://www.thaihealth.in.th
ผล
เป็นผลเมล็ดเดียว แข็ง รูปเกือบกลม ด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตั้ง ที่ปลายผลมีติ่งแหลมสั้น ผลสีแดงก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
ออกดอกและผลระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน


ขอขอบคุณภาพจาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

พิลังกาสาหรือรามใหญ่ เป็นไม้ขนาดเล็กพบในป่าผลัดใบและป่าดิบในที่สูง พบในเวียดนาม จีนตอนใต้ พม่า และไทย
ขึ้นตามริมชายฝั่งแม่น้ำ ด้านในของป่าชายเลน ที่มีอิทธิพลของน้ำขึ้น น้ำลง
พิลังกาสอบชอบเจริญเติบโตในภูมิอากาศร้อนชื้น ดังนั้น จึงมักพบมากในภาคใต้ เช่น ในสวนยางพาราแบบดั้งเดิม บริเวณทุ่งนา แต่ปัจจุบันเมื่อมีการขยายพันธุ์เพาะปลูกยางพาราและน้ำมันปาล์ม ส่งผลให้ต้นพิลังกาสาที่ขีึ้นเองตามธรรมชาติถูกโค่นทิ้ง

ประโยชน์
สรรพคุณทางสมุนไพร
ลำต้น แก้โรคเรื้อน
ใบ แก้โรคตับพิการ
ผล แก้ไข้ ท้องเสีย
ราก แก้กามโรคและหนองใน พอกปิดแผล ถอนพิษงูมีการพบว่าสารสกัดของผลสุกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคท้องเสีย ( Salmonella spp.และ Shigella.spp.) และสารสกัดจากเปลือกต้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อหนองในในหลอดทดลอง
นอกจากนี้พบเม็ดสี ( pigment ) สีส้มทองชื่อ rapanone ในเปลือกต้น ซึ่งเมื่อทดลองกับหนูที่ติดเชื้อโรคเรื้อนโดยให้ยาติดต่อกันนาน 6 เดือน - 1 ปี สามารถลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อดังกล่าวได้นอกจากนี้ พิลังกาสาหรือรามใหญ่ ยังสามารถผลิตไวน์ได้
ซี่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตไวน์พิลังกาสามากว่า 10 ปี สามารถผลิตไวน์พิลังกาสาประมาณ 800 ลิตร/ปี โดยใช้ถังหมักทีมีการควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการหมัก การบ่ม การดอง บรรจุใส่ขวดขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.aquatoyou.com
วิกิพีเดีย
หนังสือสารานุกรมสมุนไพรเล่ม 1 สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ
agro-industry.rmutsv.ac.th

พิลังกาสาหรือรามใหญ่ ไม่มีในธรรมชาติที่ตำบลบางกรูด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น