วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

พรรณไม้น้ำ..เทียนทะเล

เทียนทะเลเทียนทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pemphis acidula J.R. & G. Forst.

วงศ์ : LYTHRACEAEเทียนทะเล เป็น ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นมักบิดงอจากแรงลม

ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม
ดอกสีขาวออกตามซอกใบ กลีบดอก 6 กลีบ กลีบดอกรูปขอบขนาน


ผลเทียนทะเลเมล็ดเทียนทะเลพบขึ้นตามป่าชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

ประโยชน์ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ และบอนไซ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.saiyathai.com

หาดแหลมเทียน จังหวัดชุมพร เป็นแหลมหินที่มีต้นเทียนทะเลขึ้นอยู่มาก จึงเป็นที่มาของชื่อแหลมเทียน เป็นหาดทรายขาวที่ต่อจากแหลมเทียนไปทางเหนือจดกับหาดฝั่งแดง ที่มีหน้าผาชันเป็นดินแดง ช่องกลางหาดแหลมเทียนที่มีทรายสีชมพูเนื้อเนียนละเอียด ชายหาดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัวมาก และทะเลไม่ลึก เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ
พลอยโพยม ยังไม่พบรายละเอียดของต้นเทียนทะเลในเอกสารหนังสือต้นไม้ที่มีอยู่สิบกว่าเล่มในมือ รวมทั้งตามเว็ปไซต์ แต่ก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้บางชนิดที่ขึ้นในป่าชายเลนแบ่งตามวงศ์และสกุล ได้ข้อมูลมาว่าเทียนทะเลแยกเป็นเอกเทศไม่ร่วมวงศ์และสกุลกับพันธุ์ไม้อื่น ๆ ซึ่งนอกจากเทียนทะเลแล้วก็มี หงอนไก่ทะเล ตาตุ่มทะเล เล็บนาง แคทะเล มังคะ จาก
ส่วนที่ร่วมสกุลกันเช่น
สกุลโกงกาง ได้แก่ โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่
สกุลไม้ประสัก ได้แก่ พังกาหัวสุม ประสัก ถั่วดำ ถั่วขาว และรุ่ย
สกุลไม้โปรง ได้แก่ โปรงแดง และโปรงขาว
สกุลไม้แสม ได้แก่ แสมทะเล แสมขาว แสมดำ และสำมะง่า
สกุลไม้ลำพู ลำแพน ได้แก่ ลำพูทะเล ลำแพน และลำแพนหิน หรือลำแพนทะเล
สกุลไม้ตะบูน ได้แก่ ตะบูนขาว ตะบูนดำ และตะบัน
สกุลไม้ฝาด ได้แก่ ฝาดแดง และฝาดขาว
สกุลเหงือกปลาหมอ ได้แก่ เหงือกปลาหมอดอกสีฟ้าหรือนางเกรง และเหงือกปลาหมอดอกสีขาว
สกุลไม้ตีนเป็ด ได้แก่ ตีนเป็ดทะเล และตีนเป็ดน้ำ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.aquatoyou.com

1 ความคิดเห็น: