วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สามัคคี ..วิถีชาวลุ่มน้ำบางปะกง


สามัคคี ..วิถีชาวลุ่มน้ำบางปะกงงานบางปะกงส่งเสียง รูดม่านปิดฉากโดยประธานชมรมลำพูบ้านโพธิ์ ศึกษาธิการจังหวัด สมนึก เมธาวศิน ส่งเสียงบอกเล่าถึงความสมัครสมานสามัคคี ของชาวลุ่มน้ำบางปะกงหลายภาคส่วน หลายท้องที่ ตำบลต่าง ๆ ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจัดงาน บางปะกงส่งเสียงครั้งที่ ๒ ตอน บ้านเรา บ้านโพธิ์ บ้านแสนสุข ตั้งแต่เตรียมการจัดงาน จนงานสำเร็จลุล่วงนี้ ในนามตัวแทนผู้จัดงานขอขอบคุณผู้มีส่วนสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้ ดังนี้คือ

๑. ด้านสถานที่จัดงาน อุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวก ขอขอบคุณ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
โรงเรียนวัดสนามจันทร์
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโพธิ์

๒. งานด้านการประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณ
วิทยุชุมชนคนบางปรง โดย คุณเตี้ย ม่วงพา
รถประชาสัมพันธ์ โดย คุณสมบัติ รัตนโยธิน
นิตยสารที่นี่ ๘ ริ้ว

๓. โภชนาอาหารที่นำมาเชิญชวนชิม ขอขอบคุณ
แกงส้มใบหัวลิง โดย คุณทองหยิบ โรจนพร ต.บางซ่อน
แกงคั่วลูกจากอ่อน โดย คุณมาลัย นันทพานิช ต.สนามจันทร์
แกงบวดลูกรุ่ย โดย คุณทองหยิบ โรจนพร ต.บางซ่อน | คุณสายยัน ศรีจนพัน ต.แสนภูดาษ | คุณอำพร เนตรแก้ว ต.บางซ่อน
น้ำพริกกะปิและผักเคียงจากป่าชายเลน โดย คุณเบญจวรรณ วิชกูล ต.สนามจันทร์ | คุณนพฤทธิ์ สงวนสัตย์ ต.บางกรูด | คุณอรรถพล ตันสุตะพานิช ต.สิบเอ็ดศอก
ผัดไทยโบราณ โดย คุณบุญโปรด จำรัสพันธุ์ ต.สนามจันทร์
รากสามสิบแช่อิ่ม โดย คุณพีระศักดิ์ รวยสำราญ ต.สนามจันทร์
มะนาวโห่แช่อิ่ม โดย คุณพิชัย-คุณเพลิน อยู่ในศีล ต.แสนภูดาษ
กะปิหวาน ลำพู-ลำแพน โดย คุณบังอร รัตนโยธิน ต.สนามจันทร์
ไข่ไก่ โดย คุณบุญสม ศิริวัน ต.หนองตีนนก | นายสัตวแพทย์สราวุฒิ นันทพานิช ต.สนามจันทร์
ไอติม โดย คุณสุรศักดิ์-คุณอัจฉรา เจริญสินรุ่งเรือง ตลาดสนามจันทร์
น้ำดอกอัญชันผสมมะนาว โดย คุณสัญญา มณีโชติช่วง ต.บ้านโพธิ์
น้ำตะไคร้ โดย คุณสมวัลล์ยา ตันสุตะพานิช ต.หนองบัว
น้ำฝาง จากบางคล้า
ข้าวหอมมะลิ โดย คุณอนันต์ มลประเสริฐน้ำฝาง


๔. งานด้านกิจกรรม ขอขอบคุณ
พิธีกร โดย พี่ศักดิ์และน้องเจน
พิธีกรภาคสนาม โดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
บทเพลง โดย น้องๆเยาวชนบ้านโพธิ์และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
การแสดงจากน้องนิสิตคณะม.บูรพา
ผู้ส่งเสียง คุณเปี่ยมจิต เมธาวิศิน | คุณสายยัน ศรีจนพัน | คุณวัธนา บุญยัง | น้องมานะศักดิ์ บุญสุข (มังกร) | คุณทัพพ์ มีทรัพย์วัฒนา
การแสดงจากกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์
บทกลอนปิดท้าย โดย พลอยโพยม
๕. การบันทึกภาพงาน ขอขอบคุณ ทีมสวนสนาน

๖. ทุนทรัพย์ ในการจัดงาน มีผู้บริจาคเงินสบทบด้วยน้ำใสใจจริงของผู้ให้เพื่อเป็นปัจจัยให้งานสามารถดำเนินการได้จนสำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ
คุณนพดล ชะเอมทอง ต.คลองบ้านโพธิ์ ๕๐๐.- บาท
คุณนิมิตร วงศ์จริยกุล และร้านศิริพร ตลาดสนามจันทร์ ๑๐,๐๐๐.- บาท
คุณวีระ และร้านเพ็ชรัตน์ เจริญลิ้มประเสริฐ ๔,๐๐๐ บาท
คุณวิชา-คุณประทิน กิจไพบูลย์วัฒนา ตลาดสนามจันทร์ ๑,๐๐๐.- บาท
คุณสัญญา มณีโชติช่วง ต.บ้านโพธิ์ ๒,๐๐๐.- บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจ.ฉะเชิงเทรา ๑๐,๐๐๐.- บาท
๗. แรงกายแรงใจจากผู้รัก ศรัทธา รู้คุณค่า และหวงแหนแม่น้ำบางปะกง ขอขอบคุณ
ชมรมลำพูบ้านโพธิ์
ภาคีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต
อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ (อาจารย๋เอ๋)
คุณทวีวัฒน์ กำเนิดดพ็ชร (คุณตั้ม)
กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์และอาสาบางเพลย์
นิสิตคณะดนตรีและการแสดง ปี ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มจิตอาสาสนามจันทร์
ปลาจะเพียร
ทสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชาวอำเภอบ้านโพธิ์
และบุคคลกลุ่มสุดท้าย ที่หากไม่มีบุคคลกลุ่มนี้ สิ่งที่เตรียมการ และทีมงานรวมทั้งผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย จะไร้ความหมายโดนสิ้นเชิงหากไม่มีกลุ่มคนสำคัญ
สถานทีมีแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการมาแล้ว อาหารการกินพร้อมแล้วหากขาดบุคคลเหล่านี้ งานบางปะกงส่งเสียงก็ไร้ความหมายเหมือนไม่มีการจัดขึ้น กลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็คือ

๘. ผู้มาร่วมงานทุก ๆ คน

เพลงบางปะกง คำร้อง ประพันธ์ สุริยศักดิ์/ทำนอง นคร ถนอมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๒๐


เพลงบางปะกง
ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร
Cmดนตรี....
..ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง
ยามมืดค่ำลง
แสงจันทร์สาคส่องอำไพ
เหม่อมองคอยเจ้ากลับ
เห็นแต่เงาแมกไม้
จนเดือนคล้อยดวงลงใต้
จนหริ่งเรไรจับคู่เริงรำ
ใจเจ้าช่างเหมือนบางปะกง
มีขึ้นมีลงวกวนจนพี่ระกำ
อกชายใดเล่า
จะเหมือนอกเราชอกช้ำ
ยินเสียงระฆังรัวย่ำ
เหมือนเพลงแห่งความอาวรณ์
ศรีเมืองหลักเมือง
เลื่องลือชา
องค์ปฏิมาพุทธโสธร
สองมือเคยถือธูปเทียนอ้อนวอน
รักยังกลับมาหลอน
ซ้อนรักช่างน่าอดสู
เดือนร่วงจากฟ้าบางปะกง
แต่พี่ยังคงหลงคอย
คอยตั้งตาดู
อรุณจะรุ่ง
หมู่นกมุ่งบินเรียกชู้
ตัวเราซิมาพลัดคู่
ไร้คนชื่นชูใจ
(Solo.......) ....เดือนร่วงจากฟ้าบางปะกง
แต่พี่ยังคงหลงคอย
คอยตั้งตาดู
อรุณจะรุ่ง
หมู่นกมุ่งบินเรียกชู้
ตัวเราซิมาพลัดคู่
ไร้คนชื่นชูใจ.

ขอขอบคุณภาพคำขอบคุณจากอินเทอร์เนท
 https://www.facebook.com/bangpakongriver

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น