วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บางปะกงส่งเสียงครั้งที่ ๒ ตอน บ้านเรา บ้านโพธิ์ บ้านแสนสุข ตอนที่ ๓


บทกวี....บางปะกงส่งเสียงบางปะกง ส่งเสียง เพียงกล่าวขาน
เปิดตำนาน กาลก่อน ย้อนวิถี
แม่น้ำแหล่ง แห่งชีวิต ชุบชีวี
เนิ่นนานปี เปลี่ยนผัน วันเวลาขอขอบคุณภาพจาก จ้อ นั่งจ้อปลาชะโดในเรือผีหลอกปลากะตักปูแสม

เคยอุดม แดนดิน ถิ่นริมฝั่ง
งามสะพรั่ง พรรณไม้ ได้หรรษา
พืชชายเลน เป็นอาหาร แต่นานมา
คนสรรหา คาวหวาน สำราญกันใบหัวลิง

แกงส้มใบหัวลิง

ฝักรุ่ยแกงค้่วลูกจากอ่อนลูกจาก

ขนมจาก


ข้าวต้มมัดใบจากทั้งหัวลิง รุ่ยจาก มากมายคิด
เมื่อเพ่งพิศ ภูมิปัญญา น่ากล่าวขวัญ
ของรอบกาย ชายป่า สารพัน
ล้วนเสกสรร ขยันคิด ประดิษฐ์กิน

อีกวิถี ทางน้ำ ล้ำคุณค่า
กุ้งปูปลา เคยหอย ให้ถวิล (เคยทำกะปิ)
เคยมากมาย กรายเกลื่อน กันอาจินต์
จวนสูญสิ้น โศกใจ ให้อาดูร
 กุ้งกุลาดำเคยกะปิ

โปรดช่วยกัน หันหน้า มาอนุรักษ์
สมานสมัคร รักษา อย่าให้สูญ
แม่น้ำเศร้า เฝ้ารอ เราเกื้อกูล
อย่าเพิ่มพูน รังแก แม่บางปะกง
ปลาอีกง
ปลาหางกิ่ว


ปลาอีคุด

บางปะกง ส่งสียง เคียงกรรแสง
ขอเรี่ยวแรง แห่งมวลชน อย่าวนหลง
ทุนนิยม ย่ำยี ยับเยินลง
แม่ประสงค์ สืบสาน ตำนานเอย...

บางปะกง ส่งเสียง เพียงกล่าวขาน
เปิดตำนาน กาลก่อน ย้อนวิถี
แม่น้ำแหล่ง แห่งชีวิต ชุบชีวี
เนิ่นนานปี เปลี่ยนผัน วันเวลา

เคยอุดม แดนดิน ถิ่นริมฝั่ง
งามสะพรั่ง พรรณไม้ ได้หรรษา
พืชชายเลน เป็นอาหาร แต่นานมา
คนสรรหา คาวหวาน สำราญกัน

ทั้งหัวลิง รุ่ยจาก มากมายคิด
เมื่อเพ่งพิศ ภูมิปัญญา น่ากล่าวขวัญ
ของรอบกาย ชายป่า สารพัน
ล้วนเสกสรร ขยันคิด ประดิษฐ์กิน

อีกวิถี ทางน้ำ ล้ำคุณค่า
กุ้งปูปลา เคยหอย ให้ถวิล (เคยทำกะปิ)
เคยมากมาย กรายเกลื่อน กันอาจินต์
จวนสูญสิ้น โศกใจ ให้อาดูร


โปรดช่วยกัน หันหน้า มาอนุรักษ์
สมานสมัคร รักษา อย่าให้สูญ
แม่น้ำเศร้า เฝ้ารอ เราเกื้อกูล
อย่าเพิ่มพูน รังแก แม่บางปะกง

บางปะกง ส่งสียง เคียงกรรแสง
ขอเรี่ยวแรง แห่งมวลชน อย่าวนหลง
ทุนนิยม ย่ำยี ยับเยินลง
แม่ประสงค์ สืบสาน ตำนานเอย...
                                                                    พลอยโพยม ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น