วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

อรุณรุ่งแรกวัน

อรุณรุ่ง แรกวัน นั้นงามเหลือ
ตะวันเรื่อ เลื่อมลาย ปลายเวหา
เสียงไก่ขัน ขานแจ้ว ลอยแว่วมา
สกุณา พาผิน บินจากรัง


เสียงไก่ขันขานแจ้วลอยแว่วมา
ไก่ที่ขันเสียงไพเราะคือไก่แจ้ เสียงจะมีกังวานแหลมใส
ในบางครั้งไก่ขันก่อนนกร้อง บางครั้งไก่ตื่นสาย ก็ขันหลังเสียงนก นกดุเหว่าในฤดูหนาวจะร้องเวลาตี่สี่-ตีห้า


สกุณา พาผิน ผืนนภา


ภมริน บินหา ผกาไหน
ผึ้งสองตัวนี้บินจรหาเกสรดอกบัว


ผีเสื้อไซ้ บุษบา พาอวลอาย

มวลมาลี คลี่คลาย ขจายกลิ่น
ภุมริน บินหา ผกาไหน
สุมามาลย์ บานหอม ยวนย้อมใจ
ผีเสื้อไซ้ บุษบา พาอวลอาย


ยี่โถ


ยี่โถ
เห็นทับทิมริมกระฏีดอกยี่โถ
สะอื้นโอ้อาลัยจิตใจหาย
รำพันพิลาป ของสุนทรภู่


สายหยุด
สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสาย
สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า

สายหยุด
สาวหยุดพุทธชาดมลิวัลย์
เลื้อยพันกำแพงแก้วเป็นแถวทิว
พระราชนินนธ์ อิเหนา


สายหยุด
ลดเลี้ยวเที่ยวชมสุมามาลย์
เบ่งบานช่อช้อยอยู่ไสว
สาวหยุดนางแย้มแกมใบ
มะลิซ้อนหงอนไก่ประยงค์
พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์


สายหยุด
สาวหยุดโยทะการะย้าย้อย
อนุชาพลางค่อยสอยถวาย
พระราชนิพนธ์อิเหนาอิเหนา


โมกลา (คือโมกชั้นเดียว)


โมกลา (ลา มี ๕ ความหมาย ในพจนานุกรม)


โมกลา (ลา๕ ว. น้อย,มีกลีบชั้นเดียว,ไม่ซ้อน (ใช้แก่ดอกไม้ เช่น มลิลา พุดลา รักลา)


โมกซ้อน


โมกซ้อน


โมกพวง


โมกมัน
นิยมเอาต้นโมกมันเป็นตอเสียบด้วยไม้อื่นเช่นเฟื่องฟ้า


นมแมว
นมแมวประดู่นั้นคู่อัญชัน ประยงค์บาหยัน สวยงามเฉิดฉันจริง
เพลงมาลีแดนสรวง ขับร้องโดยคุณมัณฑนา โมรากุล


นมแมว
กะมองกะเม็งนมแมวเป็นแถวไป
ล้วนลูกไม้กลางป่าทั้งหว้าพลอง
นิราศเมืองแกลง ของสุนทรภู่


พุดซ้อน
คัดเค้าสายหยุดพุดซ้อน อโศกเร่าร้อนรักซ้อนขื่นขม
เพลงมาลีแดนสรวง ขับร้องโดยคุณมัณฑนา โมรากุล


พุดซ้อน
พระเก็บพุดหยุดยื่นให้โฉมศรี
กุมารีรับจากหัตถ์แล้วทัดหู
จากเรื่องลักษณาวงศ์ ของสุนทรภู่


พุดซ้อน
ทั้งสาวหยุดพุดแซมแกมยี่สุ่น
พิกันพิกุลโรยร่วงพวงเกสร
พระอภัยมณีของสุนทรภู่


พุดซ้อน
บานบุรี ยี่สุ่น ขจร ประดู่ พุดซ้อน พลับพลึง หงอนไก่ พิกุลควรปอง
เพลงอุทยานดอกไม้ ขับร้องโดยคุณวงจันทร์ ไพโรจน์


ดอกมะขาม
ข่อยมะขามตามทางสล้างเรียง
นกเขาเคียงคู่คูประสานคำ
นิราศพระบาทของสุนทรภู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น