วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ภาพคุณแม่จากหนังสือ ด้วยรัก อาลัย เทิดทูนและบูชา แด่คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อเวลา 17.30 น.

คุณแม่ เป็นคุณแม่ในทางธรรมของบรรดาลูกโยคี ผู้เพียรเพ่งเผากิเลศด้วยการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานมากมาย เดินตามรอยคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพคุณแม่จากอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ฉันสิริกรินชัยผู่้ใจซื่อ

พระรัตนตรัยนั้นหรือคือสิ่งหวัง

เป็นที่พึ่งดั่งร่มไม้มีใบบัง

ถึงถูกแสงแดดบ้างยังพอทนไม่เดือดร้อนดิ้นรนจนเกินสุข

ยอมรับทุกข์เพระเชื่อมั่นในเหตุผล

วิปัสสนากรรมฐานผลญาณดล

ได้หยั่งรู้เหตุผลต้นอวิชชาเมื่อใดหนอเพื่อนเราชาวมนุษย์

จะยั้งหยุดรู้ทางวางตัณหา

ได้สบสุขปราศทุกข์เพราะเมตตา

ผลกุศลนั้นจะพาโลกรื่นรมย์ฉันห่วงใยชาวโลกเป็นยิ่งนัก

จึงผินพักตร์แสวงหาผู้สร้างสม

ช่วยตัดกายตัดใจในสังคม

กำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันธรรมคำกลอนของคุณแม่

ภาพวัยต่าง ๆของคุณแม่จากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่

วิปัสนากรรมฐานงานดูจิต

เหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอน

กำหนดรู้ยิ่งรู้ทางจิตจร

จะยืนเดินนั่งนอนสำรวมตนระวังตัวกลัวภัยอันใหญ่หลวง

ภพทั้งปวงข้องอยู่ทุกแห่งหน

รู้รับทุกข์รับโทษรู้อดทน

รู้ดิ้นรนเพื่อรอดจากอวิชชาหวังสิ่งใดก็จะได้ตั้งใจหวัง

กุศลจิตมีพลังเสกสรรหา

สมาธิตั้งมั่นเกิดปัญญา

ได้วิชาทำลายทุกข์สุขอนันต์

ธรรมคำกลอนของคุณแม่หมายกำหนดงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่


คำอวยพรของคุณแม่
.จากหนังสือสุดอาลัยคุณแม่จากใจโยคีภาคใต้

ข้างในเล่มเป็นคำไว้อาลัยของลูกโยคีทางภาคใต้ของคุณแม่

ชีวิตนี้เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์

จะยืนหยัดเกื้อการงานศาสนา

ทดแทนคุณองค์สมเด็จพระศาสดา

ทดแทนคุณกษัตราทุกพระองค์จะอบรมปฏิบัติธรรมนำทางสุข

แก่ชนทุกหมู่เหล่าที่ประสงค์

ด้วยธรรมะวิเศษสุดของพุทธองค์

ด้วยซื่อตรงด้วยจงรักด้วยภักดี

พลอยโพยมได้รับโทรศัพท์จากญาติผู้พี่ถึงหมายกำหนดการ งานพระราชทานเพลิงศพของคุณแม่ ใจจริงอยากชวน ลูกสาวและลูกชายไปด้วย เพราะเป็นลูกศิษย์คุณแม่ด้วยกัน แต่เผอิญลูกชายต้องบินไปลงแท่นโดยมีลูกสาวไปส่งที่สนามบิน พลอยโพยมจึงต้องไปงานคนเดียวเป็นเวลาที่มีช่างมาซ่อมบ้านที่แตกร้าวเพราะแรงสะเทือนของบรรดารถบรรทุกสิบแปดล้อ เป็นวันที่สอง

กว่าจะเคลียร์ตัวเองได้ อาบน้ำแต่งตัวก็บ่ายสามโมงเย็นแล้ว ก่อนที่จะได้ขึ้นรถตู้เป็นเวลา 15.23 น. เมื่อขึ้นนั่งบนรถ คำนวณระยะทาง และระยะเวลาแล้ว ก็นั่งลุ้นเวลา คิดว่าน่าจะไปถึงวัดเลย ห้าโมงเย็น โดยที่พี่สาวแจ้งทางโทรศัพท์ว่า พระราชทานเพลิง 15.00 น. กระสับกระส่าย แล้วก็ตั้งสติว่า หากไปไม่ทันช่วงที่ปิดถนนขณะเสด็จ ไปได้ถึงตรงไหน ก็จะลงเดินไปที่วัด ลูกศิษย์คุณแม่คงมามากมาย อย่างไรเสีย ก็ต้องได้ทันขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์แม้จะเป็นคนสุดท้าย หรือ หากไม่ทันจริง ๆ ก็ขอไปแสดงความเคารพคุณแม่ ขณะที่ร่างของคุณแม่อยูในกองไฟ แต่ก็ไม่วายอธิษฐานจิตว่าขอให้ไปได้ทันวางดอกไม้จันทน์คุณแม่

พลอยโพยมเคยตั้งอธิษฐานจิตถึงคุณแม่เมื่อคราวส่งลูกสาวลูกชายเข้าปฎิบัติธรรมครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2546 ที่ยุวพุทธิกสมาคม ฯ เพราะสมัครช้า เลยไม่มีที่นั่ง หลังจากตั้งอธิษฐานจิตถึงคุณแม่ และติดต่อไปที่ยุวพุทธฯ ด้วยแรงอธิษฐาน ลูกทั้งสองคนก็ได้เข้าปฏิบัติธรรม

ปรากฏว่าหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงคือ 17.30 น.พลอยโพยมไปถึงวัดทันก่อนขบวนเสด็จมาถึง ตำรวจเริ่มปิดถนนหลังพลอยโพยมไปถึงแบบฉิวเฉียด ดีใจมากที่ไม่ท้อใจตอนขึ้นรถตู้ จึงได้เข้างานทันพิธี

และโชคดีที่ได้พบญาติธรรมท่านหนึ่งเดินเข้าวัดมาพร้อม ๆ กับพลอยโพยม ก็เลยได้เพื่อนใหม่ 1 ท่าน ไม่เด๋อด๋าเดินเข้างานคนเดียว ทุกศาลารอบเมรุที่นั่งเต็มหมดแล้ว ลูกทางธรรมของคุณแม่มากมาย และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อหาเก้าอี้ได้และยกมาที่ศาลาก็มีคนขยับที่แบ่งพื้นที่ให้ เพื่อนใหม่เป็นคนคล่องแคล่ว ทำให้พลอยโพยมได้ทั้งที่นั่ง ได้ไปลงทะเบียนและรับของที่ระลึกเป็นหนังสือทีระลึกหนึ่งชุด (หนังสือสี่เล่ม แผ่นซีดี ถาพคุณแม่ บรรจุในกระเป๋าผ้า) ทันการก่อนการหยุดธุรกรรมทุกอย่างเพื่อรอรับเสด็จ ส่งเสด็จ นำพาพลอยโพยมให้ได้ขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์ได้ทันการที่จะนั่งรถตู้ที่หมอชิตกลับบ้านก่อนหนึ่งทุ่มได้ทัน และยังให้พลอยโพยมอาศัยนั่งรถมาแยกลงที่ใกล้ ๆ สถานีขนส่งหมอชิตเพื่อนั่งรถตู้กลับบ้าน

พลอยโพยมขอขอบพระคุณผู้มีคุณท่านนี้เป็นอย่างสูงท่านเป็นข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านมีอายุมากกว่าพลอยโพยม 1 ปี รูปร่างหน้าตางดงามอ่อนกว่าวัยจริงดูเหมือนว่าเพิ่งอายุห้าสิบปี งดงามทั้งรูปกายและจิตใจสมเป็นลูกโยคีของคุณแม่

เมื่อสมเด็จพระเทพฯ เสด็จกลับ บรรดาลูกโยคีของคุณแม่ก็ทะยอยกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์และกราบร่างคุณแม่เป็นครั้งสุดท้าย มีพระพิรุณโปรยปรายเบา ๆ เหมือนเหล่าเทวาพรมน้ำมนต์ใหัพรลูกโยคีของคุณแม่่ให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น