วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สวยเอย....เจ้าดอกกล้วยไม้ไอยเรศที่เกาะกับต้นกระถินเทพากล้วยไม้หวายกล้วยไม้ป่า(จำฃื่อไม่ได้)เกาะกับต้นมะฮอกกานีเอื้องผึ้งเกาะต้นกระถินเทพาเอื้องผึ้งเกาะกับมะฮอกกานีเอื้องผึ้งเกาะกับต้นอินทนินน้ำเอื้องผึ้งเกาะกับต้นอินทนินน้ำ


ไอยเรศที่เกาะกับต้นปีบไอยเรศที่เกาะกับต้นปีบ


กะเรกะร่อนกะเรกะร่อน


กะเรกะร่อน

เอื้องครั้งสายสั้นเกาะต้นมะฺฮอกกกานี


มาลัยแดง


มาลัยแดง


เข็มแดง


เขาแกะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น