วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปลาหนามหลัง

ปลาหนามหลังปลาหนามหลัง

ชื่อสามัญอังกฤษINDIAN RIVER BARB

ชื่อวิทยาศาสตร์ Chylocheilichthys apogon

อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)

วงศ์ย่อย Cyprininae

ลักษณะทั่วไป

เป็นปลาน้ำจืดในวงศ์ปลาตะเพียนขาว ลำตัวค่อนข้างแบน เกล็ดขนาดใหญ่ หัวใหญ่ จะงอยปากยาวและแหลม ไม่มีหนวด นัยน์ตาโตและอยู่ใกล้จมูก ปากเล็กและอยู่ปลายสุด กระโดงหลังสูงมีก้านเดี่ยวเป็นหนามแข็ง และขอบหยักเป็นฟันเลื่อย ครีบหางแยกเป็นแฉกลึก ลำตัวส่วนบนสีเขียวอมเหลือง ด้านท้องสีเหลืองนวล โคนหางมีจุดดำขนาดใหญ่ข้างละจุด ครีบต่าง ๆ สีส้ม นัยน์ตาแดง เมื่อติดอวนหรือตาข่ายจะปลดออกได้ยาก เพราะหนามแหลมที่ครีบหลังที่มาของภาพ

http://www.siamfishing.com

ถิ่นอาศัย

พบแพร่กระจายทั่วไปในแม่น้ำสายใหญ่และแหล่งน้ำนิ่ง คลอง หนองและบึงตามภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นิสัย

จากสารนิพนธ์ของ ศศิมล สกุลไทยเทียนชัย ในการสำรวจและเก็บตัวอย่างของปลาในแม่น้ำว้าและแม่น้ำมางเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน.พบว่ามีปลาหนามหลังและมีพฤติกรรมชอบอยู่เป็นฝูง

มีข้อมูลจากhttp://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&view=showanimal&id=852 ว่าพบปลาหนามหลังขาวในลุ่มแม่น้ำโขง ชอบอยู่ในที่บริเวณน้ำขุ่นมีพื้นเป็นโคลนปนทราย

ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ย้ายถิ่นเข้ามาตามแม่น้ำสาขาในบางฤดูกาลอาหาร

กินหอยน้ำจืดขนาดเล็ก ลูกปลาและพืชน้ำ

ขนาด

ความยาวประมาณ 7-15 ซ.ม. ประโยชน์

จัดเป็นปลาที่มีราคาถูก นำมาทำปลาร้าหรือปรุงสด และถูกเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ทางภาคกลางเรียกว่า ปลาหนามหลัง ไส้ตัน ตะเพียนทราย ในภาคอีสานบางจังหวัดเรียกว่า แม่กระแด้ง ไส้ตัน พบทางภาคใต้มีชื่อว่า หญ้า ตาแดง

จากสารนิพนธ์ของ ศศิมล สกุลไทยเทียนชัย ในการสำรวจและเก็บตัวอย่างของปลาในแม่น้ำว้าและแม่น้ำมางเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านระบุชื่ออืนของปลาหนามหลังในท้องถิ่นเรียกกันว่า ปีก ,หนาม , หนามแต็บที่มาของภาพ

http://www.siamfishing.com

ที่มาของข้อมูล

ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย โดยสมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์ที่มาของภาพ

http://www.ninekaow.com/wbs/?action=view&sub=05&id=0008147

ปลาหนามหลังนี้ที่บางกรูดเรียกกันว่าปลาตะเพียนทราย ไม่พบบ่อยนัก

หมายเหตุ

มีหลายข้อมูล รวมทั้งวิกิพีเดีย ที่ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาหนามหลังว่า Mystacoleucus marginatus

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น