วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สุขสันต์วันปีใหม่...2556ภาพ ส.ค.ส.ของศิลปิน ฟารุต สมัครไทยศุภวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ 2556
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
โปรดคุ่้มครองและอำนวยพรให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น