วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สู่แดนพระพุทธองค์ เพื่อ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๑๑

เนื่องในโอกาสที่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๖ ชาวไทย ได้จัดพิธี สมโภชหุ้มทองคำยอดฉัตรพระศรีมหาโพธิ์้เ้จดีย์พุทธคยามีชาวพุทธมากมายหลายชาติหลายภาษาพากันมาร่วมพิธีสมโภช ซึ่งถือได้ว่า ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ สำหรับคนไทยนั้น มีบริษัททัวร์มากมายจัดทัวร์ไปประเทศอินเดีย เนปาล สำหรับพลอยโพยมเอง พี่ชายคนที่สองเป็นเจ้าภาพพาพระพี่ชาย และตัวพลอยโพยมเองไปร่วมพิธีสมโภช ร่วมทอดปฐมกฐินที่วัดไทยพุทธภูมิ (เมืองคยา) และไปนมัสการสังเวชนียสถานของพระพุทธองค์ แต่สำหรับในวันงานสมโภชวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน เองนั้น ได้รับทราบมาว่ามีชาวไทยที่เช่าเหมาลำเครื่องบินของสายการบินไทยไปกลับในวันเดียวกัน อย่างน้อยมีหนึ่งลำของคณะคุณมดดำ ซึ่งมีเพื่อนของพลอยโพยมคนหนึ่งได้สั่งจองสำรองที่นั่งไว้ ๑ ท่าน แต่เผอิญ ในช่วงที่ มีการยืนยันการเดินทางอย่างแน่นอน ในช่วงที่เพื่อนคนนี้ไปอยู่ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยยืนยันที่นั่งไม่ทัน กลับมา ที่นั่งบนเครื่องบินก็ถูกยกเลิกไปและมีคนเข้ามาจ่ายค่าเครื่องบินแทนที่เสียแล้ว เธอก็เลยอดไป เขาเล่ากันว่า มีทัวร์เหมาลำไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้ ๓ ลำ (ไม่ขอยืนยันคำเขาเล่าว่ากันนี้) ค่าเดินทางเฉียด ๆ สามหมื่นบาท (ประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่เพื่อนคนที่อดเดินทางบอกกล่าวเล่าให้ฟัง)


บริเวณด้านที่มีการตั้งนั่งร้านทำงานเป็นด้านนอกองค์พระมหาเจดีย์มีการตั้งขนมหวานไทยและผลไม้เป็นเครื่องบูชา


นั่งร้านที่ต้องใช้การชักรอกดึงยอดทองคำขึ้นสู่ยอดเจดีย์มีคณะะทำงานแต่งชุดขาวคอยรับยอดเจดีย์ทองคำ


โต๊ะวางเครื่องบูชา

ดอกดาวเรืองและดอกบัวที่ใช้เป็นดอกไม้บูชา
 หลังจากยอดเจดีย์ทองคำประดิษฐานเรียบร้อย ผู้คนก็มาแบ่งปันเครื่องบูชากลับไปรับประทานเป็นมงคล กันเพียงไม่กี่นาทีก็เป็นสภาพดังภาพ


บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์


ดอกไม้สดวางเป็นระยะ ๆ บนพื้นทางเดินบริเวณทางเดินข้าง ๆ รัตนจงกรมเจดีย์


ดอกบัวบานรับแสงตะวันแกะสลักจากหินทรายจำนวน ๑๙ ดอกบนแท่นหินทรายแดงยาวประมาณ 6 เมตร สูง ๔ ฟุต จากพื้นถนน
บริเวณหน้าประตูด้านหลังของมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น