วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สู่แดนพระพุทธองค์ เพื่อ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๑๒

งานทอดปฐมกฐิน


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขบวนธรรมเดินทางถึงเมืองคยา ก่อนเข้าที่พัก คุณแม่นิด (คุณสุมาลี ปุญญฤทธิ์) พาขบวนผู้จาริกบุญ มากราบนมัสการพระคุณเจ้า พระมหาสุวิทย์ ธัมศิริ และพระคุณเจ้าที่ช่วยกันดูแลงานก่อสร้างวัดอีกหลายรูปในเย็นวันแรกที่เดินทางมาถึงเมืองคยา ในขบวนธรรมนี้มีพระคุณเจ้าร่วมเดินทางด้วย ๗ รูป ซึ่งในวันรุ่งขึ้น เป็นวันสมโภชการยกยอดฉัตรทองคำ ฯ
ส่วนวันทอดกฐิน เป็นวันถัดไปอีก ๑ วัน


ลูกหลานคนงานที่ก่อสร้างวัดไทยพุทธภูมิ มานั่งเข้าแถวรอแจกสิ่งของที่คุณแม่นิด (คุณสุมาลี ปุณญญฤทธิ์ ) จัดเตรียมมาแจกจ่าย

หลังจากพิธีสมโภชหุ้มทองคำยอดฉัตรพระศรีมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาในตอนเช้า วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในตอนบ่าย คุณแม่นิดพาไปนมัสการสถูปที่ สุชาดากุฎี บ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำที่นางสุขาดานำข้าวมธุปายาสมาถวาย ก่อนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ในตอนค่ำ ได้พาคณะมายังมณฑลพิธีพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ สมโภชองค์กฐิน พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ ประธานสงฆ์วัดไทยพุทธภูมิ และพระคุณเจ้าของวัดไทยพุทธภูมิ พระคุณเจ้าที่เดินทางจากเมืองไทย เจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร ๑๒ ตำนาน  พากระทำสักการะเดินเวียนประทักษิณาวัตรรอบพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ๓ รอบ

เป็นคืนที่แสงจันทร์ผาดผ่องส่องสว่างแสงอำไพ ให้ผู้คนดื่มดำ่ลึกล้ำกับรสพระธรรม และซาบซึ้งยึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระเมตตาแห่งองค์สมเด็จพระศาสดา ที่ทรงพระเมตตาเผยแผ่พระธรรมคำสอนสู่มวลสัตว์โลก

ก่อนเจริญพระพุทธมนต์ รอบ ๆ มณฑลพิธี มีเสียงสกุณา นกกา ส่งเสียงเจื้อยแจ้วเป็นระยะ แต่พอถึงช่วงการชุมนุมเทวดา เสียงเจื้อยแจ้วกลับกลายเป็นเสียงระเบ็งเซ็งแซ่ นกกา พากันส่งเสียงดังมากและดังตลอดจนจบช่วงการชุมนุมเทวดา ต่อด้วยบทเจริญพุทธมนต์ หลังเสร็จสิ้น ทุกคนพากันสนทนาเล่าสู่กันว่ารู้สึกขนลุกซู่ไปทั้งตัว เหมือน ๆ กันเลยทีเดียว บรรดาสรรพสัตว์ในบริเวณนั้นคงมาร่วมอนุโมทนายินดีในบุญกุศล เพียงแต่บรรดานกสามารถส่งเสียงได้ดังเด่นชัดกว่าสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งมีจำนวนมากด้วย

ในวันที่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นวันทอดปฐมกฐิน


วันทอดปฐมกฐินที่วัดไทยพุทธภูมิปฐมกฐินสามัคคี ๒,๖๐๐ กองละ ๕,๐๐๐ บาท


กฐินสามัคคีแยกเป็นสายกฐิน หลายสาย
คุณแม่นิด เป็นสายหนึ่งในขบวนกฐินนี้ ได้เงินร่วมบุญ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อรวมกันได้เงินทั้งสิ้น จากการรวบรวมเงินก่อนถึงวันทอดกฐินจริงด้วย เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น