วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สู่แดนพระพุทธองค์ เพื่อ นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๑๓


พุทธศิลปของมหาเจดีย์พุทธคยายอดมหาเจดีย์พุทธคยา
ขอขอบคุณภาพจาก
www.mattaiya.org


ขอขอบคุณภาพจาก  Shunya.net


ขอขอบคุณภาพจากอินเทอร์เนท ขออภัยที่หาที่มาของภาพไม่ได้


ขอขอบคุณภาพจากimages.palungjit.orgขอขอบคุณภาพจาก www.thongthailand.com


วัดพุทธนานาชาติในเมืองคยา ของ ROYAL BHUTAN MONSATERY


ฝ้าเพดานภายในวัด


วัดพุทธญี่ปุ่น


ชาวพุทธพม่าร้านค้าหน้าบริเวณวัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น