วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

สุมามาลย์ บานคู่ชุมชนดอกไม้เหล่านี้อยู่คู่วิถีไทยในชนบทมาช้านาน

บัวเผื่อน

ดอกเอ๋ย...เจ้าดอกบัวเผื่อน
เจ้าบานแย้มเยือน เป็นเพื่อนทุ่งนา...เอยบัวเผื่อน
บ้างชูฝักดอกแฝงตูมแย้ม
จงกลแกมแนบกอเผื่อนผัน

พระราชนิพนธ์อุณรุทบัวเผือน

บัวเผื่อนเกลื่อนกลาดในสาคร
บังอรเก็บเล่นกับนารี


พระราชนิพนธ์อิเหนาบัวสาย


นิลุบลพ้นน้ำขึ้นนำไร
ตูมตั้งบังใบอรชร
ดอกขาวเหล่าแดงสลับสี
บานคลี่ขยายแย้มเกสร


พระราชนิพนธ์อิเหนาบัวสาย


ประกอบสรรพโกสุมปทุมมาลย์
ชูก้านบานผกาเกสร
แดงขาวดอกเขียวอรชร
ขาบสีม่วงซ้อนสลับกัน


พระราชนิพนธ์ อุณรุทเจ้าตัวน้อยที่อยู่ในดอกบัวผันพันธุ๋ผสม คือลูกกบ


นางทรงหักห้อยเป็นสร้อยบัว
สวมตัวกำนัลสาวศรี
แล้วปลิดกลีบปทุมมาลย์มากมี
เทวีลอยเล่นเป็นนาวา


พระราชนิพนธ์อิเหนา
ดอกปอทะเลซ้อน...ยามเช้า...
ดอกปอทะเลซ้อน ...ยามสาย...
ดอกปอทะเลชั้นเดียว

ดอกปอทะเลทั้งชั้นเดียวและดอกซ้อน ตอนเช้าสีเหลือง
สายจัดสีส้ม กลางวันจนบ่ายสีส้มจัด และตอนเย็นเปลี่ยนเป็นสีแดง
ดอกปอทะเล ตอนสายจัดจนกลางวันจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีส้ม
เล็บมือนาง

เล็บมือนางกางกลีบกะทัดรัด
เหมือนมือเจ้าปรนนิบัติพัดวีผัว
พระราชนิพนธ์ ขุนช้างขุนแผนพวงชมพู

พิศพวงชมพู กระดังงาเลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวยแฉล้ม
เพลงอุทยานดอกไม้ ขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์


ขออภัยที่ภาพสื่อความงามของมวลดอกไม้ได้ไม่เพียงพอสมความเป็นจริงที่ธรรมชาติให้มา
เพราะความอ่อนด้อยฝีมือของตากล้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น