วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

[News] หมายกำหนดการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๘-๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕


หมายกำหนดการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กับ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานเพลิงพระศพฯ วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

เริ่มจาก วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพออกพระเมรุ โดยริ้วขบวนพระอิสริยยศ พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตามพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตามพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพไปยังพระเมรุท้องสนามหลวง จากนั้นเวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรมหน้าพระเมรุ ท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงพระศพ ต่อมาเวลา ๒๒.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานเพลิงพระศพ (จริง)

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการอัญเชิญพระอัฐิและพระสรีรางคารจากพระเมรุไปยังพระบรมมหาราชวัง

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในพระราชพิธีพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในพระราชพิธีพระราชกุศลและอัญเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และในเวลา ๑๖.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ โดยรถยนต์พระที่นั่งตามกองทหารม้ารักษาพระองค์ อัญเชิญพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ไปยัง เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มารอยัง เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง เพื่อทรงบรรจุพระสรีรางคาร

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศูนย์สื่อมวลชนเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๕-๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนไทย และชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานระหว่างงานพระราชพิธี โดยภายในศูนย์ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ๓๐ เครื่อง รวมทั้งจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายรอบหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ให้บริการ สามารถรองรับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติได้ ๑,๐๐๐ คน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดสดวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนราชดำเนิน เพื่อทำการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี ผ่านสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายไทยโกลบอล สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับชมพร้อมเพรียงกันใน ๑๗๗ ประเทศ รวม ๖ ทวีปสำหรับ “พระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” นั้น เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ยอดทรงมณฑปแปลง มีมุขยื่นทั้ง ๔ ด้าน สร้างขึ้นบนฐานชาลาใหญ่ มีความสูงถึงยอดฉัตร ๓๕-๕๙ เมตร มุขหน้าด้านทิศตะวันตกเป็นทางเสด็จพระราชดำเนิน มุขด้านทิศเหนือมีสะพานเกรินสำหรับอัญเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานเหนือพระจิตกาธานภายในพระเมรุ มุขหลังด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่วางเตาเผาพระศพ บริเวณฐานชาลาทุกด้านมีบันไดทางขึ้นลง รายล้อมด้วยรั้วราชวัติ ฉัตร โคม และเทวดาอัญเชิญฉัตรประกอบพระอิสริยยศหมายเหตุ : อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน “เสาวภาประดิษฐาน” ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร จะเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เป็นพระเจดีย์สีทอง อาคารจตุรมุขยอดสถูป มีมุขกระสันเชื่อมระหว่างกันตรงกลางเป็นสถูปขนาดใหญ่บุด้วยโมเสคสีทองส่วนสถูปอีก ๓ องค์มีขนาดย่อมกว่าทาด้วยสีขาว เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และพระราชโอรส-พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระประยูรญาติแห่งราชสกุล “จักรพงษ์” และราชสกุล “จุฑาธุช"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น