วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

หลงทิวทุ่งตระการ 5ปลาหมอนา

ปูนาปลาหมอนา หาเหยื่อ เหนือผิวน้ำ
ปูนาดำ คล่ำคลาน สานผสม
ปลาช่อนอยู่ หมู่ครอก ออกเกลียวกลม
ใต้ผืนพรม พลิ้วเขียว เรียวใบบาง
ดอกโสน โอ้เรือง เหลืองอร่าม
ฟ้าสีคราม โค้งคุ้ง ครอบทุ่งกว้าง
เมฆาคลาย รายร่าง อย่างจัดวาง
มโนสร้าง กลางฝัน นั้นเพริศพราย


ยามรวงข้าว พราวช่อ ล้อลมหวน
หอมอบอวล ยวนจิต อาทิตย์ฉาย
ภมรร่อน ว่อนนา หากลิ่นอาย
มิช้ากลาย ทุ่งทอง ผ่องโสภี
ลำไม้ไผ่ ใหญ่ยาว ถือเข้าทุ่ง
ตั้งหน้ามุ่ง พุ่งกลาง วางวิถี
ทาบโคนข้าว น้าวรวง ถ่วงทวี
พร้อมกันนี้ นาบดัน ตัวผันเดิน


เบื้องหน้ารุด สุดแนว แล้วย้อนใหม่
แถวถัดไป ไล่เรียง ราบเพียงเผิน
ต้องทางเดียว เชียวนั่น ห้ามดันเพลิน
นาบข้าวเนิ่น เกริ่นเกี่ยว เดี๋ยวเปรมปรีดิ์
ข้าวล้มทอด ยอดเอน เป็นแนวเรียบ
เหมือนคำเทียบ เปรียบเอ่ย เคยกล่าวนี่
การอ่อนน้อม ถ่อมตน ของคนดี
รวงข้าวมี มากอยู่ รู้น้อมรวง
เมล็ดฟีบ ลีบน้อย ค่อยตระหง่าน
ชูรวงก้าน ทานไหว ไร้หนักหน่วง
หยิ่งผยอง จองหอง ล้วนของลวง
ข้างในกลวง ถ่วงเบา เขาว่าเปรยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น