วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

หลงทิวทุ่งตระการ 6

รวงสุกแล้ว ลงแขก แยกเกี่ยวข้าว
เคียวคมยาว สาวเกี่ยว มือเหนี่ยวเสย
กระดานหน้า หนึ่งวาห่าง อย่างที่เคย
กำตากเลย มัดฟ่อน ก่อนขึ้นเกวียน
. . เจ้าทุยเพื่อน ผู้ยาก ลากเกวียนให้
รีบเร็วไว ไปนั่ง คุมบังเหียน
ถึงหลายเที่ยว เท่าไร ใฝ่พากเพียร
ที่โล่งเตียน ตั้งใหญ่ ใจชื่นบาน
.จนหมดเรี่ยม เตรียมพร้อม ลอมฟางข้าว
ปักไผ่ยาว ยึดยุด ผุดเพียงฐาน
ใกล้กับกอง ของข้าว เอาเป็นลาน
นวดข้าวงาน วานทุย ลุยรวงรอ
พื้นดินปรับ กลับเรียบ เปรียบเสมอ
อย่าพลั้งเผลอ เจอขยะ เก็บละหนอ
ขี้ควายขน บนลาน ประมาณพอ
ตักน้ำบ่อ เบื้องต้น ปนละลาย
ต้องติดตาม ความข้น คนพรมน้ำ
กวาดเกลี่ยย้ำ พรำไล้ ให้สลาย
จนคลุกเคล้า เข้ากัน พลันกลับกลาย
แน่นละม้าย คล้ายเป็น ซีเมนต์ดี
แก้ข้าววาง กลางนั่น อันงานง่าย
คลี่ขยาย รายข้าง อย่างเหมาะที่
จูงควายนำ ย่ำหน่วง มีท่วงที
จรลี เลียบวน บนลานรวง


เครื่องสีฝัด จัดการ งานแยกส่วน
ข้าวเปลือกล้วน ชวนมอง กองใหญ่หลวง
กระบุงแปลก ปากบาน งานขนตวง
เสร็จลุล่วง ห่วงหาย รอขายกัน


.
กระบุงปากบาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น