วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งานลอยอัฐิบรรพบุรุษแซ่อื้อ 1การเตรียมงานก่อนวันลอยอัฐิบรรพบุรุษแซ่อื้อ สู่แม่น้ำบางปะกงเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


เจาะบริเวณฐานของเจดีย์เพื่อนำอัฐิออกจากเจดีย์


เมื่อเป็นช่องกว้างพอแล้ว ต้องมีคนมุดช่องที่เจาะกว้างแล้วนี้เข้าไปภายในเจดีย์


พระภิกษุของวัดมาร่วมสังเกตการณ์ มีพระภิกษุครองจีวรสีน้ำตาลแดง  คือพระอโณทัย สงวนสัตย์ หลานของตระกูล ซึ่งไปปฎิบัติธรรมอยู่ที่รัฐฉาน ประเทศพม่า  กลับมาชั่วคราวเพื่อร่วมงานนี้


โกศและอัฐิที่แตกหักและกระจัดกระจายในเจดีย์เนื่องจากถูกฟ้าผ่า มีเศษอิฐร่วงลงสู่ใจกลางเจดีย์บริเวณแท่นวางโกศบรรจุอัฐิ


เชิญอัฐิออกจากโกศบรรจุในโลงจำลอง


อัฐิที่เชิญออกจากโกศต่าง ๆ ประมาณ ยี่สิบกว่าท่าน รวมกันอยู่ในโลง


นิมนต์พระภิกษุมาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ


ป้ายหินอ่อนบอกเล่าเรื่องราวสายตระกูล


ป้ายหินอ่อนบอกเล่าเรื่องราวการสร้างเจดีย์นี้


ป้ายหินอ่อนเก่าที่ทำไว้ใน ปี พ.ศ.2549
ปิดช่องที่ขุดเจาะบริเวณฐานเจดีย์เรียบร้อยแล้ว

วางพวงมาลัย รอบเจดีย์ตามป้ายหินอ่อน สี่แผ่น


มีพิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมในตอนกลางคืน
กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล


ตกแต่งดอกไม้สดประดับเมรุจำลองในวันก่ิอนงานจริง


ดอกรักเรียงร้อยห้อยสายชายอุบะ


ดอกไม้ประดับเหนือโลง


งานฝีมือดอกไม้สดโดยอาจารย์ ณัฐปนนท์  สิงห์ยศ จากศูนย์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ด้วยความปรารถนาของหลาน ๆ ที่อยากให้อัฐิท่านบรรพบุรุษ สถิตย์บนสถานที่ที่วิจิตรงดงามตระการตา


ทั้งการสร้างเมรุ จำลอง โลงจำลอง และการประดับดอกไม้ เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของลูกหลาน


แม้แต่ที่พื้นก็ยังประดับต้นไม้หลากสี


ผลงานที่ตั้งใจทำทั้งหมดงดงามสมใจ


ประณีตและบรรจง

ดอกกุหลาบมัดกลีบจัดแต่งเป็นดอก


การเย็บแบบ

การตกแต่งประดับรอบสี่ด้านของเมรุจำลอง ทั้งเย็บแบบ เรียงเรียงห้อยอุบะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น