วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งานลอยอัฐิบรรพบุรุษ แซ่อื้อ 4ภาพถ่ายโดยช่างภาพ


เมรุจำลอง และโลงใส่อัฐิบรรพบุรุษ ที่นำออกมาจากเจดีย์


ญาติที่มาร่วมทำบุญลงทะเบียนให้ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรับประวัติสกุล รายนามลูกหลานที่สืบสายตระกูลแซ่อื้อ


ทำบุญสวดมาติกา บังสุกุล  คุณน้าไพจิตร จันทรวงศ์ (สัตยมานะ) เป็นประธานจุดธูปเทียนทั้งหมด


ถวายดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัย แด่พระสงฆ์


พระอโณทัย หลานคนหนึ่งของตระกูลแซ่อื้อ ครองผ้าจีวรสายพระพม่า


กรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้บรรพบุรุษ
วางดอกไม้จันทน์


เซ่นไหว้อาหาร


ครอบครัวของพี่จงกล อุดมพงษ์ เป็นญาติกลุ่มเดียวที่มีภาพถ่ายพร้อมโลงบรรจุอัฐิ


เคลื่อนโลงบรรจุอัฐิออกจากเมรุจำลอง


เคลื่อนโลงลงบันไดศาลาการเปรียญ


เจ้าอาวาสวัดและพระหลานชาย จูง นำโลง ไปเพื่อประชุมเพลิง


ประชุมเพลิงอัฐิ


มีลูกหลานหลายคนในที่ประชุมเพลิง
ในขณะประชุมเพลิงอยู่ข้างล่าง บนศาลาการเปรียญมีการนำเสนอข้อมูล


ฉาย power point เล่าเรื่องประวัติที่มาของสายตระกูล
ทำบุญฉลองเจดีย์ที่บูรณะ และปิดทองพระประธาน พระพุทธรูป หลายองค์ที่อยู่ในพระอุโบสถ ด้วยการโยงสายสิญจน์ขึ้นมาบนศาลาการเปรียญ


อัฐิที่ประชุมเพลิงแล้วอยู่ในห่อผ้าสีขาว เชิญขึ้นมาให้หลาน ๆ โรยดอกไม้และน้ำอบ


ลูกหลานสายสกุลสัตยมานะ

โรยดอกไม้บนกองอัฐิ


พรมน้ำอบบนกองอัฐิ

ดอกชำมะนาด หรือเรียกอีกชื่อว่าดอกข้าวใหม่  เพราะมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิหุงสุกเปิดฝาหม้อใหม่ ๆ  หรือ คล้าย ๆ กลิ่นหอมของกลิ่นใบเตย


ดอกชำมะนาดเป็นที่ยอมรับของวงการซื้อขายพันธุ์ไม้ดอกหอมของไทยว่าคือราชินีของมวลดอกไม้หอม


ดอกชำมะนาดส่งกลิ่นหอมฟุ้งทั่วศาลาการเปรียญ หอมขจรขจายกว่าดอกมะลิ


รับประทานอาหารกลางวันที่ชั้นล่างของศาลาการเปรียญ


เจดีย์ที่บูรณะเรียบร้อยแล้ว นำอัฐิออกมาหมดแล้ว


สังวร เจริญวงษ์ บุตรของก่ยชุน แซ่อื้อ เป็นสายตรงของเจริญวงษ์ (ประมาณว่าเป็นรุ่นที่ 25 ของแซ่อื้อที่บางกรูด ) และหลานที่แตกสกุลออกไป อรรถโกวิท สงวนสัตย์


สีนวล เจริญวงษ์ บุตรสาว กุ่ยชุน แซ่อื้อผู้เชิญอัฐิบรรพบุรุษลงสู่แม่น้ำบางปะกง คือสกุล เจริญวงษ์ สัตยมานะ และสงวนสัตย์
กลางลำน้ำบางปะกง


ลอยอัฐิ พรมน้ำอบและโปรยดอกไม้


น้อมจิตนำส่งท่านบรรพบุรุษทั้งหลาย


ญาติ ๆ บนฝั่งที่รอส่ง อัฐิบรรพบุรุษ


สกุล อุดมพงษ์ เครือรัตน์ สงวนสัตย์ ที่แตกสายมาจากสกุลพัวพันธุ์


สายสกุล พัวพันธุ์ อุดมพงษ์ เครือรัตน์ สงวนสัตย์


สายสกุลพัวพันธุ์


สายสกุลเจริญวงษ์


ภาพหมู่หลาน ๆ ที่มาส่งอัฐิที่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง

สกุล สัตยมานะ
สกุลสัตยมานะ


สกุลเครือรัตน์
สกุลพัวพันธุ์ และอุดมพงษ์


อภินันท์ พัวพันธุ์

สกุลสัตยมานะ

ม่านฉากหลังเป็นม่านของวัดที่มีรายนามผู้บริจาคผ้าม่านไม่เกี่ยวข้องกับสายสกุลแซ่อื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น