วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันสถาปนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นวันที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับการสถาปนา ครบ 121 ปี


โรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอาจารย์ นักเรียนในรุ่นปัจจุบัน บุคลากรของโรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า ได้จัดงานบวงสรวงพระอนุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่ม และเจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน


พราหมณ์ ผู้ทำพิธีบวงสรวง คือ อาจารย์ศุทธา เตียงหงษากุล ศิษย์เก่า รุ่นที่ 92 เป็นเจ้าพิธี


เริ่มพิธีบวงสรวงเวลา 8.30 น.


คุณผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานของงานโปรยดอกไม้บนเครื่องบวงสรวงหลังพิธีกล่าวคำบวงสรวงที่ยืดยาว 1 ชั่วโมงเต็มจบสิ้นลง


ประธานของงานจุดธูปเทียนบูชาพระอนุสาวรีย์ฯ


ประธานวางพานพุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองสักการะพระอนุสาวรีย์ ฯ


คุณยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที ศิษย์เก่ารุ่น 87 วางพานพุ่ม พร้อมด้วยบรรดาตัวแทนศิษย์เก่าตัวแทน ครูอาจารย์ นักเรียนรุ่นปัจจุบัน ศิษย์เก่าสายชล 1-5 ทยอยวางพานพุ่ม


พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทธัมจักกัปปวัตนสูตร และพระสูตรอื่น ๆ โดยพระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศิษย์เก่ารุ่น 87) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


หน้าพระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เครื่องเซ่นไหว้สักการะ บวงสรวง


ปัจจุบันงานพิธีต่าง ๆ จะมีทั้งพิธีของพราหมณ์และศาสนพิธีปะปนกันจนแยกไม่ออก


พิธีการงานต่างๆ จัดตามสมัยนิยมและความเชื่อถือ


ในการกล่าวคำบวงสรวงสักการะจึงเป็นการบวงสรวงที่ครอบจักวาล


กล่าวคือพราหมณ์จะบูชาคุณพระรัตนตรัยและอัญเชิญและบวงสรวงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักวาลที่เป็นความเชื่อถือ ของคนทั่วไป


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงนี้มีืั้ทั้งเทวดาซึ่งอยู่ในภพภูมิที่อยู่เหนือภพภูมิมนุษย์ขึ้นไป ตามศาสนาพุทธที่สังสารวัฎนี้ มีื 31 ภพภูมินั่นเอง
เจ้าพิธีก็อัญเชิญเหล่าเทวาทั้งหลายที่อยู่ในภพภูมิเหนือภพภูมิมนุษย์ขึ้นไปทุกชั้น


อัญเชิญทั้งเหล่าเทพในความเชื่อของลัทธิพราหมณ์


มีทั้งพระศิวะผู้เป็นใหญ่ พระนารายณ์และเทพองค์อื่น ๆ เป็นต้น แต่ก็นับว่าล้วนแต่เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลของงานนั่นเอง แต่เด็กรุ่นใหม่ก็อาจเกิดความสับสนได้เช่นกัน


ผลไม้จัดเลี้ยงนักเรียนรุ่นปัจจุบัน จำนวน 3,434 คน และบุคคลากรทั้งโรงเรียน


โดยบรรดาศิษย์เก่า ทำอาหารเป็นซุ้ม จำนวน 26 ซุ้ม บริการเหล่านักเรียนรุ่นปัจจุบันเข้าแถวตามซุ้มอาหารคาวหวานที่ชอบใจ


ซุ้มผัดไทยโดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 79 (ที่พลอยโพยมเป็นสมาชิกรุ่น )


ผัดไทยฝีมือบุคลากรจากโรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรดานักเรียนเข้าแถวต่อคิวกันยาวเหยียดประกาศฝีมือคนผัด

งานนี้สำเร็จด้วยดี โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรของโรงเรียน นักเรียนรุ่นปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่านำโดยคุณประโยชน์ โสรัจจกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าคนปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมทุกท่าน คุณกรีฑา ชูทับทิม ประธานจัดงานครั้งนี้ และศิษย์เก่าทุกรุ่น สายชล 1-5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น