วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หวนคะนึง...ถึงวันวาน

หวนคะนึง...ถึงวันวาน..........

ความใฝ่ฝัน วันวาน ที่จารจด
อยากเหลือบท เบื้องหลัง ฝังกรุกรุ่น
ชีวิตไทย ในครั้ง ยังดรุณ
เรื่องเคยคุ้น จุนเจือ เอื้อเฟื้อกัน

ภูมิปัญญา พาเกิด เปิดวิถี
ขนบมี มั่นอยู่ รู้สร้างสรรค์
กินอยู่ดี มีสุข สนุกครัน
ทรัพย์อนันต์ เนืองนอง ผองแผ่นดิน

ทั้งสายน้ำ เย็นฉ่ำ ล้ำระรื่น
พงพฤกษ์พื้น พุ่มพฤทธิ์ พร่างถวิล
หมู่มัจฉา กระฉอกฉาน ทั่วธารริน
ปักษาบิน โบยไหว ในอัมพร

สุมามาลย์ บานระย้า พาหวนหอม
ผีเสื้อล้อม ลุกล้ำ โลมเกสร
แมลงปอ ล้อร่อน ว่อนภมร
หิ่งห้อยจร จับคู่ พรูแพรวพราว

สุรีย์สาย สาดส่อง สอดแสงสี
ยามราตรี คลี่ฟ้า เวหาหาว
คืนเดือนแรม เลื่อมลาย ประกายดาว
จันทร์อะคร้าว คราวเพ็ญ เด่นนภา

สุดสวยสด งดงาม ยามย้อนภาพ
แสนกำซาบ ซ่านทรวง สวาดิหล้า
ธรรมชาติ วาดสรรค์ สวรรยา
เปี่ยมวิญญาณ์ เยาว์วัย ในวันวาน......


ชีวิตไทยในครั้งยังดรุณ


พระพายเรือบิณฑบาต

การละเล่น รีรีข้าวสาร

การละเล่นงูกินหางปีนต้นไม้น้ำแข็งไสราดน้ำหวานและนมข้น

ข้าวเกรียบว่าว

ไอศครีมแท่งไม้ปั่น

ภูมิปัญญาพาเกิดเปิดวิถี

พายกุ้งกะปิ (กุ้งเคย)


ยกยอหากุ้งหาปลา


กาบปูเล สำหรับใส่ของ (ใส่น้ำขลุกขลิกได้)


ขนบมีมั่นอยู่รู้สร้างสรรค์

การลอยอังคาร


ข้าวต้มลูกโยน ทำบุญเทศกาลออกพรรษา


กินอยู่ดี มีสุข สนุกครัน

ขนมเทียนเทศการตรุษจีนทรัพย์อนันต์ เนืองนอง ผองแผ่นดิน

ทั้งสายน้ำ เย็นฉ่ำ ล้ำระรื่น

พงพฤกษ์พื้น พุ่มพฤทธิ์ พร่างถวิล


พงพฤกษ์พื้น พุ่มพฤทธิ์ พร่างถวิล


หมู่มัจฉา กระฉอกฉาน ทั่วธารริน

ปลาหนวดพราหมณ์

ปักษาบิน โบยไหว ในอัมพร

ภาพจากเรือนลำพูรีสอร์ทตำบลบางกรูด

สุมามาลย์บานระย้าพาหวนหอม

ดอกพิกุล


ดอกกุ่มน้ำ


ดอกปอทะเล


ดอกปอทะเล


ดอกไมยราบ


ดอกกระทกรก

ดอกลำพู


ผีเสื้อล้อม ลุกล้ำ โลมเกสร

แมลงปอ ล้อร่อน ว่อนภมร

ภาพจากเรือนลำพูรีสอร์ท

แมลงปอ ล้อร่อน ว่อนภมร

หิ่งห้อยจร จับคู่ พรูแพรวพราว
สุรีย์สาย สาดส่อง สอดแสงสี
ยามราตรีคลี่ฟ้าเวหาหาว

เดือนครึ่งดวงที่เรือนลำพูรีสอร์ทตำบลบางกรูด

ดวงเดือนเยือนฟ้า ส่องหล้าที่เรือนลำพูรีสอร์ทตำบลบางกรูด


คืนข้างแรมเลื่อมลายประกายดาวจันทร์อะคร้าวคราวเพ็ญเด่นนภา

เดือนหงายจันทร์ฉายเฉิดฟ้า หน้าเรือนลำพูรีสอร์ทตำบลบางกรูด

เพ็ญผ่องกระทบทาบฉาบวารีที่เรือนลำพูรีสอร์ทตำบลบางกรูด


สุดสวยสด งดงาม ยามย้อนภาพ
แสนกำซาบ ซ่านทรวง สวาดิหล้า
ธรรมชาติ วาดสรรค์ สวรรยา
เปี่ยมวิญญาณ์ เยาว์วัย ในวันวาน......

วันวานของบางกรูด
และของพลอยโพยม
วิถีชีวิตไทยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วมาของชาวลุ่มน้ำบางปะกงเมืองฉะเชิงเทรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น