วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

[บทความ] เชิญเยี่ยมเยือน...เรือนลำพู

เชิญเยี่ยมเยือน...เรือนลำพู


ขอต้อนรับทุกท่าน สู่เรือนลำพูรีสอร์ท ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทราก่อนที่จะย้อนกลับไปเรื่องราวของอดีตที่ล่วงผ่านไปของตำบลบางกรูด ก็ขอเล่าเรื่องตำบลบางกรูดในวันนี้เสียก่อนเพราะเป็นสิ่งที่กำลังเป็น อยู่ คือ อยู่ในขณะนี้
ตำบลบางกรูด มี 3 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านอู่ตะเภา หมู่บ้านบางชายสอ และหมู่บ้านท่าถั่ว
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร อาชีพหลักคือทำสวน ทำไร่ โดยมีอาชีพเสริม คือเลี้ยงไก่และเลี้ยงสุกร มีประชากร ประมาณ สองพันคนเศษ ณ มิถุนายน 2554ข้อมูลนี้ ทำให้เศร้ามาก เพราะอาชีพ ทำนา สูญหายไปอย่างไม่มีวันหวนกลับจากหนังสือ 100 ปี อำเภอบ้านโพธิ์ ตำบลบางกรูด เคยมี 8 หมู่บ้าน กินบริเวณเนื้อที่สองฝั่งลำน้ำบางปะกง ต่อมามีกำหนดให้ปักหมายเขตตำบลให้ชัดเจนโดยยึดเอาลำห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ เป็นสำคัญ แม่น้ำบางปะกงจึงเป็นเส้นเขตแดนแบ่งบ้านบางกรูดเดิม ออกเป็น ตำบลบางกรูด อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง และบ้านบางกรูด รวมถึงวัดบางกรูด อยู่ในตำบลท่าพลับ ซึ่งเป็นฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกง เมือหันหน้าสู่ทะเลปากอ่าวบางปะกง โดยในกำหนดแบ่งเขตแดนใหม่ ให้คงชื่อบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถาวรวัตถุคงชื่อเดิมไว้ ตำบลบางกรูด จึงเหลือเพียง 3 หมู่บ้าน และวัดบางกรูด อยู่ในตำบลท่าพลับแต่อย่างไรก็ดี ชื่อตำบลที่แบ่งแยกคนสองริมฝั่งน้ำ ซึ่งเคยร่วมหมู่บ้านเดียวกัน ก็เป็นเพียงการเรียกชื่อของสถานที่ที่เปลี่ยนไปเท่านั้น ผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำบางปะกง ยังคงผูกพันกันด้วยวิถีชีวิตที่เคยมีร่วมกันมา ความผูกพันทางสายเลือด จีน ไทย ไทยจีน การร่วมครอบครัวของคนสองฝั่ง การมีแหล่งศาสนาเดียวกันคือวัดศาสนาพุทธ สถานศึกษาเดียวกัน และผู้คนหลายรุ่นได้สืบสานขนบธรรมเนียมเดียวกันมาเนิ่นนานตำบลบางกรูดเองมีวัด 2 วัด คือวัดผาณิตาราม ซึ่งจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดผา ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ที่พุทธศาสนิกชน ต่างหลั่งไหลเข้ามาสมัครปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีดารามากมายเข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งวัดคือวัดมงคลโสภิต หรือวัดต้นสนเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของลำน้ำบางปะกง เคยเป็นแหล่งแปรรูปอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งโรงสีเครื่องจักรไอน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งส่งข้าวออกไปขายนอกประเทศ 3 โรง คือโรงสีบน โรงสีกลาง และโรงสีล่าง มีโรงเลื่อยแปรรูปไม้ โรงงานประกอบบ้านทรงไทยขายเป็นหลัง มีโรงหีบอ้อย ผู้คนมีทั้งที่อยู่อาศัยประจำท้องถิ่น ผู้คนที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงาน ดังนั้นหากใช้คำว่า ชุมชนโบราณที่นี่คึกคักก็ไม่ผิด ผู้คนมากหน้าหลายตา หลายเผ่าพันธุ์ ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปก็มีมาก การสัญจรทางน้ำที่ขวักไขว่อยู่ในแม่น้ำ มีเรือแพที่สัญจรไปมา เรือขนสินค้าขนาดใหญ่ เป็นทางของเรือผ่านเข้าสู่ปราจีนบุรี เรือขนข้าวส่งต่างประเทศ ล่องไปล่องมาฝ่าวันวารในปัจจุบัน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เหลือเพียงคำเล่าขาน เป็นตำนานของท้องถิ่นไปเสียแล้ว เมื่อโลกหมุนไปวันเวลารุดหน้าไม่หยุดยั้ง วันนี้ ทั้งตำบลบางกรูดและตำบลท่าพลับ ไม่ต่างไปจากกันและกัน ผู้คนทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด บ้านเรือนรกร้าง โยกย้ายกันไปสู่ความศิวิไลซ์ในเมืองกรุงหรือต่างถิ่นหากแต่ยังมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างของความเป็นครอบครัวที่รักบ้านเกิด ปรับตัวเองให้ร่วมสมัยทั้งอนุรักษ์ความเก่าเอาไว้มาใช้ร่วมกับวิถีชีวิตแบบใหม่ คือครอบครัวสกุลกัญจนา ลูกหลานของอดีตกำนันตำบลบางกรูด กำนันสนั่น กัญจนากำนันสนั่น กัญจนา มีบุตรธิดา รวม 9 คน เมื่อสิ้นบุญกำนันสนั่น บ้านที่บางกรูดก็ยกให้กับบุตรชายชื่อคุณสุรศักดิ์ กัญจนา ต่อมาคุณสุรศักดิ์ มีความคิดจะทำเป็นที่อยู่อาศัยยามเกษียณอายุราชการ และกอปรกับเป็นคนรักษ์ธรรมชาติ จึงสร้างเรือนเล็ก ๆ ขึ้นมาสองหลัง อยู่ชายน้ำ ซึ่งมีต้น ลำพู แสม ขลัก โดยเลือกสถานที่ปลูกเรือนเล็กนี้อยู่บริเวณต้นลำพู แต่ต่อมา เมื่อมีญาติ และ เพื่อน ๆ ได้มาพักผ่อนแล้วต่างพากันติดใจ จึงได้เปิดเป็นที่พักผ่อนบริการช่วงวันหยุด ศุกร์- อาทิตย์ และใช้ชื่อสถานที่พักผ่อนนี้ว่า เรือนลำพูรีสอร์ท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ จึงขยายเรือนพักขึ้นอีกส่วนใหญ่ผู้มาพัก เป็นผู้ที่ต้องการหาความสงบให้ตัวเองชดเชยความวุ่นวายรีบเร่งในทุกเรื่องกับชีวิตประจำวัน จึงแสวงหามุมสงบเพื่อทำสิ่งที่ตนเองชอบเช่นนั่งอ่านหนังสือเงียบ ๆ ชม ความงดงามของดวงอาทิตย์แรกอรุณ ท้องน้ำยามสายัณห์ มนต์ขลังของอาทิตย์อัสดง สายน้ำที่ไหลขึ้นไหลลง ชีวิตของสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ป่าชายเลน นกประจำถิ่นมากสีหลายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นนกริมน้ำริมบึง ในยามทิวา
ชมเดือน และนับดาว ฟังเสียงเพลงจากธรรมชาติขับกล่อมทั้งจักจั่น จิ้งหรีด เรไร ในยามราตรี โดยเฉพาะได้ชมหิ่งห้อยที่เริ่มคืนชีวิตกลับมาสู่ลำพูที่ลำน้ำบางปะกง แม้จะไม่มากมายเหมือนในสมัยก่อน ก็นับได้ว่าพอมีให้ผู้มาพักได้รู้จักทักทายพอหอมปากหอมคอมากน้อยตามฤดูกาล กับแมลงมหัศจรรย์พันธุ์หนึ่งของโลก และมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลอยโพยมขอแนะนำผู้มาเข้าพัก หลังจากได้เข้าไปเยี่ยมเยือน (ไม่ได้เข้าพัก) คือ การชมดอกลำพูบานดอกลำพู จะเริ่มขยายเส้นฝอยตอนหัวค่ำประมาณทุ่มเศษ ๆ บางครั้งก็เกือบสองทุ่ม ในลักษณะดีดเส้นสายออกมาทีละเส้นสองเส้น แต่กว่าจะบานออกหมดทุกเส้น ก็น่าจะเลยเที่ยงคืนไปแล้ว ก็ขอแนะนำว่าให้ชมพอเป็นสังเขป ตอนใกล้สางประมาณสักตีสี่ตีห้า ค่อยรีบตื่นมาชมอีกที แต่ทั้งนี้ต้องไม่มีลมกระโชกแรง เพราะเส้นสายของดอกลำพูนี้ แค่ลมปากของคนยืนชมหากแรงไปสักนิดลำพูก็ปลิดสายปลิวร่วงหล่นจากต้นทันที เมื่อเป็นสถานที่สำคัญของแมลงมหัศจรรย์ ต้นลำพูเองก็มีความมหัศจรรย์อยู่ในตัวเองเช่นกัน จะได้สมน้ำสมเนื้อกันนั่นเอง มีต้นลำพูที่เอนต้นทอดกายและสายกิ่งก้านระย้าย้อยคอยให้ผู้มาพักพิศชมอย่างใกล้ชิดได้อยู่แล้วเรือนพัก แบบธรรมชาติ เป็นเรือนไม้หลังคามุงจาก ซุกซ่อนเรือนใต้เงาลำพูต้นใหญ่ แผ่กิ่งใบระเลื้อยรอบบริเวณ มีทางเดินเขื่อมติดต่อกับเรือนอื่นๆ ข้างทางก็เป็นป่าชายเลนโปร่ง หากไม่เดินดังและเดินเร็วเกินไป ก็จะพบเห็นปูก้ามดาบ ปูเปี้ยว ทำกิจกรรมกับวงจรชีวิตปูของเขาอยู่มากมาย ทั้งนอกรูปู หนีลงรูปู ถ้าปูรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย หรือยามน้ำกำลังจะขึ้น (เราเรียกว่า น้ำขึ้น น้ำลง) หรือบางที่ปูเหล่านี้ก็จะค่อย ๆ โผล่ก้ามออกมาหยั่งเชิงสถานการณ์นอกรูปูว่าน่าจะปลอดภัยดีแล้ว ก็จะขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวออกมาจากรูปู คลานไปโน่นมานี่ให้ชมกัน หรือโชคดีบางทีก็จะพบเห็น ปูจาก หรือปูป่าจาก ไต่ปรู๊ดขึ้นทางจาก หรือไม่แน่ ปูแสมก็อาจมีหลงมาบ้างอาหารไทย รสเยี่ยม มีเตรียมให้ท่านที่มาพักหรือแค่มาเยือน ลิ้มลองว่าเลิศล้ำในน้ำมือปรุงหรือไม่ที่ชื่นชมกับครอบครัวกัญจนา คือเมื่อคุณสุรศักดิ์สร้างเรือนพักและเปิดให้บริการเข้าพัก ญาติพี่น้อง หลาน ๆ ญาติ ก็เข้ามาช่วยกัน ดูแลให้บริการ บริหารงานรีสอร์ท มีคุณจ้อ หรือคุณไกวัล กัญจนา บุตรของพี่ชาย มาดูแล ร้านอาหารนั่งจ้อ บริการอาหารในทุกวัน
งานในรีสอร์ทเป็นการร่วมแรงร่วมใจของบรรดา ญาติ เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เป็นเวลาประมาณ 3 ปี แล้ว ทราบว่า มีเพียงตำแหน่งกุ๊ก หรือจะเรียก เชฟ หรือจะเรียกพ่อครัว ตามแต่จะเรียกกัน และลูกมืออีก 1 คน เท่านั้น ที่เป็นบุคคลภายนอก นอกนั้นใช้บุคคลากรในครอบครัวทั้งสิ้น ทำให้ มีความรู้สึกว่า ครอบครัวกัญจนา เป็นครอบครัวที่น่าปลื้มใจ ที่ยังรวมตัวทำกิจกรรมหรือจะเรียกว่าธุรกิจด้วยกันได้ ครอบครัวอื่น ๆ ต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตนเองกับครอบครัวใหม่ พ่อ แม่ ลูก ของแต่ละคน บ้านที่จะมีธุรกรรมประจำวันที่ พี่ ป้า น้า อา หลาน อย่างบ้านกัญจนานี้ หากใช้คำว่าไม่มีบ้านอื่นอีกก็ไม่แน่ใจ เพียงแต่ ยังไม่เคยไปสัมผัสก็แล้วกัน


ปูจาก


ปูก้ามดาบปูก้ามดาบ

ก็ขอเอาใจช่วยเรือนลำพูรีสอร์ท ให้ยืนยงคงอยู่สืบสานตำนานครอบครัวไทย เป็นรีสอร์ทชาวบางกรูดอยู่ที่ตำบลบางกรูด เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติของป่าชายเลน และความงดงามของลำน้ำบางปะกง


ปลาตีน

คุณไกวัล กัญจนา เด็กหนุ่มลุ่มน้ำบางปะกงยังมีปณิธานที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แม่น้ำบางปะกง โดยทำโครงการร่วมกับ กำนันสมภพ วงศ์พยัคฆ์ กำนันตำบลบางกรูดคนปัจจุบันซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ฯ นับว่าเป็นโครงการนำร่องที่ดำเนินไปแล้วและได้ผลในระดับหนึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือและมีความตั้งใจอย่างจริงจัง ของผู้ที่อยู่ร่วมกันในตำบลบางกรูด เช่น ผู้ประกอบการ ข้าราชการ ประชาชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น( ทั้ง อ.บ.ต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และสถานศึกษา เพื่อวางกฎระเบียบ ให้ผู้คนที่บางกรูด อยู่ร่วมกันในตำบลอย่างมีคุณภาพชีวิต พิชิตมลภาวะพิษทั้งปวงให้สายน้ำบางปะกง อันจะส่งผลโดยตรงกลับมาที่คนบางกรูดเองในที่สุดเราจะได้
แหล่งนำใสสายธารประสานชล ดุจเมืองมนตร์แดนสวรรค์นิรันดร์กาล............
กลับคืนมา หากความร่วมมือนี้ได้ขยายขอบเขตไปเรื่อย ๆ ตามริมฝั่งชายน้ำบางปะกงขอเสนอภาพถ่ายของคุณไกวัล กัญจนา ซึ่งมีสถานที่ถ่ายทำคือ "เรือนลำพูรีสอร์ท" นั่นเอง ซึ่งได้นำมาประกอบไว้ในบทความก่อน ๆ มาบ้างแล้ว
ภาพถ่ายเหล่านี้ยังสามารถ สืบสานเล่าขาน ความงดงาม และความอุดมสมบูรณ์ชองบางกรูดในอดีตที่ยังสืบต่อมาจนปัจจุบันวันนี้แม้ว่าภูมิทัศน์หลาย ๆอย่างได้ขาดหายไปเข่น บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ แม้จะยังมีหลงเหลืออยู่แต่ก็ถูกบดบังด้วยป่าจากและพันธุ์ไม้อื่น ๆท้องทุ่งนา ที่หายลับไปกับวันวานเสียแล้ว เนื่องจากเปลี่ยนสภาพเป็น บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำกันเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วไม่เพียงท้องทุ้งนา แต่บรรดาเรือกสวนที่อยู่ติดริมแม่น้ำก็ถูกไถขุดเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและถูกเลิกใช้ทิ้งร้าง เปล่าดาย....แล้วต่อมา เจ้าของผืนดิน ก็ทอดทิ้ง ที่ดินหลายผืนถูกขายเปลี่ยนมือไป ด้วยหลาย ๆ สาเหตุคำถามว่า หากวันนี้จะให้พลอยโพยมพาท่านมาเยี่ยมเยือนบ้านบางกรูดจะพามาชมอะไรในวันนี้
พลอยโพยมก็ขอเลือกพาท่านมาสู่ " เรือนลำพูรีสอร์ท " แห่งนี้แม้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คงอยู่ไม่รู้เลือนสิ่งแรก คือ ดวงตะวันจันทรา ดาราอีกมากมาย อันเปล่งประกายฉายแสงอยู่บนฟากฟ้าอยู่ ไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าไร และจะยังอีกยาวนานถึงเมื่อใดกัน ใต้หล้าฟ้าเดียวกัน พระอาทิตย์ พระจันทร์ดวงเดียวกันก็จริงอยู่ แต่ก็แปลกที่จะมีความงดงามไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่น ขอกล่าวว่า ดวงอาทิตย์ กับลำน้ำบางปะกง จะทั้งเวลารุ่งรางส่างแสงอโณทัย หรือ สุริยาลาลับดับแสงลง ที่บางปะกงงามไม่เหมือนที่ใดท่านคงต้องมาพิสูจน์กันเองไม่ต้องเขื่อคำบอกกล่าวนี้ก็ได้สิ่งต่อมา คือ แม่น้ำบางปะกง แหล่งชีวิต ของผู้คนมากมาย ชาวนครนายก ชาวปราจีนบุรี ชาวแปดริ้ว
แม่น้ำบางปะกงยังคงไหลเลี้ยวไปตามเส้นทางคดเคี้ยวของชายฝั่ง มาชั่วนาตาปี หลายร้อยปี หลายพันปี ที่ผ่านมาสายน้ำที่ยังคงไหลขึ้น แล้วไหลลง ตามธรรมชาติของเวลาน้ำขึ้นน้ำลง บางปะกงไม่ใช่สายน้ำที่ไม่ไหลกลับ ไม่ใช่ The River Of No Return บทเพลงที่พลอยโพยมแสนรักเป็นนักหนาแล้วคืนวันพระจันทร์เพ็ญ ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ในนภา ทอแสงเย็นนวลตา สาดแสงมาต้องสายน้ำ ยามนั้น แม่น้ำบางปะกง ก็เป็น Moon River
แม่น้ำบางปะกง ก็ประดุจดังรินไหลอยู่่ในวิมานเมืองแมนแดนสวรรค์นั่นทีเดียวแล้วคืนข้างแรม วับแวมด้วยดารา ก็จะได้พบคู่เสน่หามาพลอดรักกันที่วิมานฉิมพลี ของหิ่งห้อยและยอดชู้ที่ต้นลำพูดูแวววาว แม้จะมีเพียงน้อยนิด แต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ว่า หิ้งห้อยหรือทิ้งถ่วง ที่ล่วงลับหายไปหลายปี กำลังหวนถิ่นดินแดนที่เคยอยู่มาเนิ่นนานหิ่งห้อยเป็นสิ่งบอกเหตุระบบนิเวศชายน้ำ ว่าหากมีหิ่งห้อยคือห่วงโซ่วงจรชีวิตอีกหลากหลายได้หวนคืนมาแล้ว หอย เล็ก ๆ จุลอินทรีย์ที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำเริ่มมีอุดมสมบูรณ์พอเป็นอาหารให้เหล่าสัตว์น้ำปูตามชายฝั่งน้ำกร่อย น้ำจืด เช่น ปูจาก ปูแสมที่หายไปนาน กลับบ้านแล้วในวันนี้ ทำให้ปูเปี้ยวและปูก้ามดาบ มีญาติสนิทมิตรสหายให้ได้ ทักทาย ทะเลาะเบาะแว้ง เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องธรรมดาของปู อย่างไรก็เป็นปูด้วยกัน ต่างปูต่างอยู่กันไปตามประสาปู ก็อยู่กันได้ เรื่องสำคัญของแม่ปูทั้งหลายต้องระวังปลาตีน และนกที่เตรียมฉกลูกปูไปเป็นอาหารเมื่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์ นกประจำถิ่นก็ได้กินอิ่มหมีพีมัน พากันมาอยู่เพิ่มขึ้น บางชนิดก็ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว พากันบินโฉบไปโฉบมาให้เห็น ที่ริมฝั่งน้ำบ้าง ในดงป่าจากบ้าง เกาะยอดไม้ให้คุณไกวัลถ่ายภาพมาได้อย่างที่ชมกันเหมือนจะบอกว่า นกอย่างพวกฉันนั้นน่ารักแค่ไหนเหล่ามัศยา พาเวียนว่ายในสายชล อย่างน้อยก็ยังพบเห็น ปลาเข็ม ว่ายเล็มชายฝั่ง กับปลากระทุงเหวบ้าง ปลาซิวบ้างเจ้าของรีสอร์ท รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก ท่านผู้มาเยือนก็อย่าเชือนแช ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลกับสิ่งมีชีวิตหลากหลายให้ดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ให้เราได้เฝ้ามอง แลดูชม ชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ของพวกเขาต่อไป การตกปลาในครั้งโบราณ ทำเพื่อยังชีพ หากปัจจุบัน เป็นกีฬายอดฮิตของนักท่องเที่ยว ความสนุกสนานนี้ น่าจะมีข้อคิดให้ท่านลองไตร่ตรองอีกครั้ง ชีวิตของใคร ใครก็รัก อยากมีชีวิตที่ยืนยาวบนโลกใบนี้กันทั้งนั้น
ขออภัยที่แสดงความคิดเห็นนี้ หากท่านไม่เห็นด้วย ก็ไม่ว่ากัน..ขออภัย ที่เนื้อความของบทความจะไม่สัมพันธ์กับภาพ จะจัดภาพใหม่ก็ใช้เวลานานมาก แค่กระบวนการคัดภาพก็ตาลายสับสน เพราะละลานตากับสีสันและความงามจนเลือกภาพของคุณไกวัลไม่ถูก ใช้เวลาเลือกมาทั้งคืน พออัพโหลดก็สับสนอีกรอบ เนื้อหาข้อความก็เพิ่งนึกได้จากที่เตรียมไว้แล้ว ก็เลยเขียนข้อความต่อเพิ่มมาเรื่อย ๆ จนมาถึงตรงนี้
แก้ไข (14/04/2012) เรือนลำพูรีสอร์ท ใช้ชื่อใหม่ว่า เรือนลำพู โฮมเสตย์
การติดต่อสอบถาม และจองที่พักติดต่อได้ที่
คุณยุพา 081 4843750  080  6318380   088 8407233
หรือ 038 131816
หรือจะชมภาพต่าง ๆให้จุใจ อ่านความชื่นชมของคนที่เคยมาเข้าพักก็ค้นได้ตามเว็บไชต์ โดยคีย์คำว่า "เรือนลำพูรีสอร์ท ฉะเชิงเทรา"

และคุณไกวัล หรือ คูณจ้อ ได้มีบริการร้านอาหารเลิศรส หลากหลาย ที่ ร้าน นั่งจ้อ 8 ริ้ว ก็อยู่ใน โฮมเสตย์ นี่เอง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 11.30 น. ถึง 21.30 น ตืดต่อโดยตรง กับคุณ จ้อ นั่งจ้อเรือนลำพู ที่ เบอร์ 086 7869094กำนันสมภพ วงศ์พยัคฆ์ นอกจากเป็นกำนันตำบลบางกรูดแล้ว ยังเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กระยาสารทอาภรณ์ เคยมีคนเล่าว่า ส่งออกนอก (นอกจังหวัด และนอกประเทศ) ด้วย คุณแม่ของกำนันสมภพ ที่เราเรียกท่านว่า กำนันมด ท่านเป็นผู้มีฝีมือ เป็นช่างของหวานมีชื่อ (ขอท้าวความบทความต้น ๆ ของพลอยโพยมเองว่าช่างฝีมือขนมหวานที่บางกรูด ส่วนใหญ่เป็นพวก คหบดีของท้องถิ่น ก็ขอยืนยันตามนั้น)
ติดต่อได้ที่ 038 131814 (แก้ไข)นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพสตรีตำบลบางกรูดบ้านท่าถั่ว ตำบลบางกรูด มีคุณ โสภิต ผลประสิทธิ์ เป็นผู้นำชุมชนและกลุ่ม
จำหน่าย ดอกไม้เกล็ดปลา แชมพู ครีมนวดผม น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว พิมเสนน้ำ, การบูร ขนมหวาน,ดอกไม้จันทน์ , ปลาแดดเดียว
ติดต่อได้ที่ 038 595431,595433เรือนลำพูรีสอร์ท ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านทั้งบ้านพัก หรือจะมาเยือนเพื่อรับประทานอาหารไทยเลิศรส แล้วซดธรรมชาติ เป็นอาหารตา อาหารใจ เป็นของแถมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จ่ายแต่ค่าอาหารในจานและน้ำดื่มที่นำมาเสริฟเท่านั้น ส่วนอาหารตาอาหารใจไม่จำกัดทั้งรายการบนบกและในน้ำ เสพย์ให้ชื่นฉ่ำตามใจปรารถนาของท่านได้ตามต้องการสำหรับบ้านพักที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติป่าชายฝั่งน้ำฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงเป็นดังภาพที่สื่อข้างต้น

( เพิ่มเติม) คุณไกวัล กัญจนา เจ้าของภาพบอกกับพลอยโพยมว่า ภาพพระอาทิตย์สื่อความสลับกัน ทั้งหมดของภาพพระอาทิตย์ เป็นภาพพระอาทิตย์แรกขึ้นที่ขอบฟ้าทั้งสิ้น แต่บางช่วงพลอยโพยมเข้าใจว่า เป็นภาพพระอาทิตย์ตกก็เลยสื่อความหมายผิด รับปากว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง จนป่านนี้ยังไม่มีเวลาเลย ท่านที่ชมภาพลองจินตนาการสวนทางกับภาพที่สื่อไปก่อนนะคะ เป็นภาพชุดที่สืบต่อจากภาพปลาตีน ก่อนถึงภาพพระจันทร์ค่ะ

ขออภัยที่มาแก้ไขคำว่ารีสอร์ต เป็น รีสอร์ท ภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น