วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หวนคิดถึง วันวาน ของบางกรูด
หวนคิดถึง วันวาน บ้านบางกรูด


...อัสดงคงมนต์ขลังนานยั่งยืน...


หวนคิดถึงวันวานของบางกรูด
ชนต่างพูดเล่าเรียงสำเนียงขาน
บางมะกรูดชื่อเดิมนานเนิ่นกาล
ครั้งโบราณผันเพี้ยนแปรเปลี่ยนไป

ร้อยกวีศรีเฟื่องเรื่องครั้งก่อน
เป็นบทกลอนสอนชนทุกสมัย
ร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์ชนชาติไทย
ดำรงไว้ให้พิพัฒน์สวัสดี

เปรียบดั่งมุขยาภรณ์แห่งสายน้ำ
งามเลิศล้ำมไหศักดิ์เป็นสักขี
ด้วยลายลักษณ์อักษรกลอนกวี
ปิ่นมณีศรีรัฐวิวัฒน์กาล
"พลอยโพยม"
มิถุนายน 2554


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น