วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กระทงงาม ยามคืนเพ็ญ

กระทงงาม ยามคืนเพ็ญ

เมื่อวันลอยกระทง ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้จัดประกวดกระทง ซึ่งได้จัดประกวดมาหลายปีแล้ว ซึ่งมีทั้ง บุคคล และองค์กร ส่งกระทงเข้าประกวดกันมากมาย โดยทะยอยนำกระทงมาเข้างาน บางกระทงประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยมาแล้ว บางกระทงก็ต้องมาประกอบชิ้นส่วนกันที่งาน

งานลอยกระทงนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำปีของจังหวัดคืองานแห่หลวงพ่อโสธร หลังจากมีพิธีแห่หลวงพ่อทางบกแล้ว ในวันที่สามของงานก็จะมีการแห่หลวงพ่อทางน้ำ ซึ่งจัดเป็นสองวัน คือวันแรกขบวนเรือจะล่องลงไปทางอำเภอบางปะกง และวันต่อมาล่องขึ้นไปทางอำเภอบางคล้า ในบางปีก็จะมีเรือที่เข้าร่วมขบวนแห่ทางน้ำ มาลอยลำในแม่น้ำหน้างานลอยกระทงเพื่อเพิ่มสีสันให้ลำน้ำ
การประกวดกระทง แบ่งเป็น ประเภทสวยงาม และ ด้านความคิดสร้างสรรค์

ผลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม
รางวัลที่ชนะเลิศ คือกระทงของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือกระทงของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในบทความ วิจิตร..ตระการตา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือกระทงของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลพุทธโสธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือกระทงของโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ผลประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ คือกระทงของ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 1 ตำบลบางกรูด
รองชนะเลิศอันดับ 1 คือกระทงของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
รองชนะเลิศอันดับ 2 คือกระทงของ คุณสามารถ โทนลูกจันทร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 คือกระทงของโรงเรียนปัญจพิทยาคาร ( สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์ )


รางวัลที่ชนะเลิศ คือกระทงของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ขณะยังประกอบไม่เสร็จ
กระทงของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือกระทงของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา


รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์ คือกระทงของ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 1 ตำบลบางกรูด
หมู่บ้านและตำบลที่เป็นที่เกิดของ "วันวานของบางกรูด " ของพลอยโพยม


กระทงผีมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในส่วนซุ้มวิถีเวียงวัง ที่จำลอง วิถีชีวิตเวียงวังครั้งโบราณสาเหตุที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ไม่สามารถส่งกระทงเข้าร่วมประกวดด้วยได้ เพราะเป็นกรรมการตัดสินรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนัครินทร์ ซึ่งมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสังกัด ร่วมเป็นกรรมการด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ซึ่งทั้ง 2 องค์กร นี้มีฝีมือในงานด้านประดิษฐ์ดอกไม้สดมาก

ขอขอบคุณ อาจารย์ณัฐปนนท์ แห่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนัครินทร์ ที่กรุณาเอิ้อเฟื้อภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น