วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระราชพิธีฉลองไหม.. ในละครเกาหลี..ทงอี

พระราชพิธีฉลองไหม

ลานพิธีเลี้ยงไหม (ฉลองไหม) และลานบวงสรวงเจ้าแห่งไหม
ของละครประวัติศาสตร์เกาหลี ..ทงอี.


พระมเหสีของพระเจ้าซุกจงแห่งราชวงศ์โซซอน


พระมเหสีรับกรรไกรจากนางใน
พระมเหสีตัดใบหม่อนจากต้นหม่อน


พระมเหสีตัดใบหม่อนจากต้นหม่อน


เสด็จมาที่โต๊ะพิธี


นางในหั่นซอยใบหม่อน


พระมเหสีรับใบหม่อนที่หั่นซอยแล้วจากนางใน


พระมเหสีพระราชทานใบหม่อนเลี้ยงหนอนดักแด้ไหม


พระมเหสีพระราชทานใบหม่อนให้หนอนดักแด้
ตัวหนอนดักแด้


โต๊ะเสวยน้ำชา


ข้าราชบริพารฝ่ายในและพระญาติเข้าร่วมโต๊ะเสวย


ดนตรีจากสำนักพระราชพิธีดนตรีหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น