วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิจิตร......ตระการตา.....( แก้ไข)

วิจิตร...ตระการตา (แก้ไข)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ซึ่งเคยลงข้อความว่าเป็นผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษานั้น ไม่ถูกต้อง)
ผลงานช้างล่างนี้เป็นผลงานของ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ส่งประกวดประเภทสวยงาม
เพิ่มเติม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เดิม ชื่อ โรงเรียนการช่าง (ชาย) คู่กันกับโรงเรียนการช่างหญิง เป็นโรงเรียนชายล้วน และสอนวิชาการช่างของผู้ชาย เช่น ไฟฟ้า ก่อสร้าง และอื่นๆ ต่อมาได้ปรับเป็นวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และรับนักเรียนหญิงเข้าไปศึกษาได้

ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษา เดิมสมัยพลอยโพยมยังเรียนหนังสือชั้นมัธยม เราเรียกวิทยาลัยนี้ว่า โรงเรียนการช่างสตรี เป็นโรงเรียนสำหรับผู้หญิงล้วน และ มุ่งไปในทางช่างฝีมือของผู้หญิง ทั้งเย็บปักถักร้อย งานอาหาร งานดอกไม้สด เห็นเพื่อน ๆ ที่เรียนโรงเรียนนี้ จะถือผลงานกลับบ้านตอนเย็นทุกสัปดาห์ พวงมาลัยสวยๆ กระแตไต่ไม้ ฯลฯ ทึ่งในฝีมือเขาทุกครั้ง
ที่โรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ้าอยากชำนาญ เชี่ยวชาญกับงานฝีมือประเภทนี้ เป็นงานของชมรมที่เราสมัครใจไปฝึกฝนเ
ส่วนวิชาบังคับชื่อ เคหะศิลป์ ทุกคนต้องเรียนภาคทฤษฎี ในการจัดและดูแลบ้านเรือน ภาคปฏิบัติ ต้องหัดทำอาหารคาวหวาน แต่ทำแค่สองสามครั้งเอง และเรียนแค่ เทอมเดียว จบแล้วก็เลิกเลย เหมือนกับ งานปั้น งานกระดาษ งานดอกไม้สด งานเย็บปักถักร้อย งานตัดเย็บเสื้อผ้า ฯ ก็เรียนครั้งเดียว ถ้าถูกใจอยากฝึกฝนต่อต้องไปเข้าชมรม (อ้อ มีชมรมพิมพ์ดีด ชมรมดนตรีไทย ด้วย)

แต่พอเห็นฝีมือ กระทงของนักเรียนการช่างสตรีเดิม และเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาในปัจจุบัน อยากกลับไปเป็นนักเรียนใหม่ และอยากเข้าเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ใหม่บ้าง (ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะปัจจุบัน ก็ร้อยด้าย ไม่เข้าที่รูเข็มเสียแล้ว การพับกลีบดอกไม้ใบไม้เย็บแบบก็คงเก้งก้างเกะกะ เป็นเพียงฝันเฟื่องในเรื่องที่ยากมาก ๆ )

แต่ฝีมืองานกระทงชุดนี้ ไม่ได้เกิดจากการแค่มีฝีมือก็จะทำได้สำเร็จสมประสงค์ งานนี้ต้องประกอบด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของเหล่าบรรดา ช่างฝีมือเลิศ ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนมีฝีมือใกล้เคียงกัน จึงนำแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบรวมกันได้ งดงามดังที่ปรากฎ
งามจนต้องใช้คำว่าวิจิตร... ตระการตา....

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ภาษาอังกฤษในคำว่า บางกรูด ควรสะกดเป็น "Bangkroot" และ พลอยโพยม ควรสะกดเป็น "Ployphayom" ครับ

    ตอบลบ