วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ภาพประกอบ..ตามท้าย...หมายเหตุ

ภาพประกอบ..ตามท้าย...หมายเหตุ


ปลาเสือตอลายคู่

ปลาเสือตอลายใหญ่

กร่ำ บางแห่งที่เอาหญ้ามาสุมไว้

กร่ำ หรือซั้ง ชองชาวบางกรูด

กร่ำ

ใช้กิ่งไม้ ที่มีกิ่งก้านมาปักที่เลนตามชายฝั่ง ห่างฝั่งพอประมาณ ประมาณว่า น้ำลงแห้งขอดเต็มที่แล้ว ยังมีน้ำในระดับที่กุ้งปลายังอาศัยอยู่ได้ แบบ สบาย ๆ
ไม้ที่ใช้ มีหลายชนิด แต่พี่ ๆ ผู้ชายบอกว่า กิ่งไม้ไผ่ดีที่สุด หากเปรียบเทียบซั้งที่ใช้ไม้ต่างชนิดกันปักกร่ำ กร่ำไม้ไผ่จะมีกุ้งปลามาอยู่มากที่สุด
เมื่อประมาณระยะเวลาว่าน่าจะมีกุ้งปลาเข้ามาอยู่มากแล้ว ก็เลือกเวลาที่น้ำลงมาก ๆ เมื่อจะจับกุ้งปลา ต้องเอาเฝือกล้อมรอบกร่ำหรือซั้งนี้ก่อน โดยตัวคนอบู่ในวงล้อมของเฝือกด้วยเพื่อดึงกิ่งไม้ออกจนหมด
เวลาดึงไม้ไผ่ออกจากกร่ำในเวลาล้อมจับซั้ง ก็จะลำบากกว่ากิ่งไม้อื่น เพราะกิ่งแขนงของไผ่มีม่าก และข่วนเกี่ยวคนเข้าไปดึงถอนไม้ไผ่ออก
เมื่อดึงกิ่งไม้ออกหมดแล้วจึงใฃ้สวิงช้อนจับกุ้งปลา ใส่ในเรือที่นำไปจอดรอ
ที่บ้านทำซั้งไว้สี่ซั้งเมื่อถึงกำหนดจับกุ้ง ปลาได้ ก็เว้นเวลาสองสัปดาห์ล้อมจับ ทีละซั้ง ๆ โดยหมุนเวียนกัน
และแต่ละซั้งของจริง ใหญ่กว่าในภาพตัวอย่างมาก


ภาพนกกระยางที่บินลงเกาะพิ้นท้องนา

ฝูงนกจะบินกลับรังในเวลาเย็นของทุก ๆ วัน เมื่อเด็ก ๆ ร้องตะโกนว่า แถวแถว อันหมายถึงให้บินเข้าแถว ฝูงนกก็จะบินเข้ามาเรียงแถวกัน เราจะร้องตะโกนให้นกบินเข้าแถวก่อน แล้วจึงตะโกนว่า แตกแตก แตกแตก ทีหลัง เมื่อร้องตะโกนว่า แตกแตก แตกแตก อันหมายถึงการแตกออกจากแถวที่อยู่ในแถว ฝูงนกก็จะบินแยกตัวออกจากแถว เป็นกิจกรรมของเด็ก ๆ ในตอนเย็น ร้องบอกฝูงนกที่บินผ่านนอกชานบ้านเพื่อบินข้ามแม่น้ำบางปะกง
นกกระยางเข้าแถว หลังจากใช้วิธีสมัยเด็ก ร้องตะโกน ซ้ำ ๆ ดัง ๆ ว่า แถวแถว แถวแถว
ก็ได้ภาพดังปรากฎ


เรือพระบิณฑบาตของวัดบางกรูด


เรือพระบิณฑบาตของวัดบางกรูด

บางคนเรียกว่าเรือเพรียว


บ้านบนแพเหล็ก

สมัยก่อนขบวนแพนั้จะมีแพที่เป็นบ้านพักของข้าราชการกรมชลประทานหลายแพ บ้านสวยงามกว่านี้ และมีเรือขุดที่อุปกรณ์ขุดเลนขุดดินนำหน้าขบวนแพ
ภาพนี้เป็นแพสำหรับงานก่อสร้าง ไม่ใช่ขบวนเรือขุดซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้เรือขุดเป็นขบวนแพยาว ๆ กันแล้ว


สวิงเล็กด้ามยาวสำหรับช้อนตักกุ้งปลาในยอที่ยกขึ้นมา


ยอ

ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านแถบบชายน้ำทัั้งหลายแบบดั้งเดิม อุปกรณ์การทำตามที่บรรยายในบทกวี


ยอ

เริ่มใฃ้ท่่อ พีวีซี เข้ามาประยุกต์


ยอ


เครื่องมือประมงพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาของชาวน้ำ ชาวนา


การลงลอบหากุ้งหาปลาตามชายคลอง


การใฃ้เฝือกกั้นปิดคลอง

ภาพถ่ายจากคนละฝั่งคลอง


เผือก

เฝือกที่ใช้งานจริงในการหากุ้งหาปลา จะใหญ่และยาวกว่านี้มาก ที่สำคัญคือปลายด้านล่างต้องเสี้ยมแหลมเพื่อให้ปักลงในดินของคลองได้ง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น