วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

[บทความ] การเขียนถวายพระพร “ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี” ที่ถูกต้อง


[บทความ] การเขียนถวายพระพร “ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี” ที่ถูกต้อง

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่ว่าจะเป็น ๕ ธันวาคม หรือ ๑๒ สิงหาคม ก็ตาม เราจะพบข้อความถวายพระพรชัยมงคลว่า “ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” หรือ “ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี” นั้นคำว่า "ทีฆายุโก" เป็นภาษาบาลี ใช้ ท ทหาร แปลว่า "มีอายุยืน"

เมื่อรวมข้อความที่ว่า "ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา" ตามอักษรก็แปลว่า "ขอพระมหาราชจงทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน" และ "ทีฆายุกา" สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้น ก็เปลี่ยนรูปตามไวยากรณ์

คำว่า "มหาราชา" เป็นปุงลิงค์ คือเพศชาย จึงใช้ "ทีฆายุโก" ส่วน "มหาราชินี" เป็น อิตถีลิงค์ คือ เพศหญิง จึงต้องใช้ "ทีฆายุกา"

เหตุที่บางคนเขียนเป็น ฑ นางมณโฑนั้น คงเป็นเพราะตัว ฑ อยู่ใกล้กับ ฆ (ระฆัง) ซึ่งมีหัวหยัก เลยทำให้ ท (ทหาร) มีหัวหยักกลายเป็น ฑ (นาง มณโฑ) ตามไปด้วย ในภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่แปลว่า "ยาว" นั้นใช้คำว่า "ทีฆ" (ท ทหาร) เท่านั้น

ในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงไม่ควรที่จะใช้ข้อความให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ควรเอาใจใส่ระมัดระวังโดยการเขียนให้ถูกต้อง...

1 ความคิดเห็น: