วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[VOD] "เพลง...แม่แห่งแผ่นดิน""เพลงแม่แห่งแผ่นดิน"


ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทย

ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
ข้าวขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน
ป่าพงไพร แอ่งน้ำใส ใช้อาบกิน
ดุจนิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดินทอง

คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
แม่แห่งแผ่นดิน ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง
ทั่วคุ้งน้ำเป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงินเป็นทอง
สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไป

ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ตราบชีวิน เทิดทูนแม่ฟ้ายิ่งใหญ่
ป่าดินน้ำ งดงามอยู่คู่แดนไทย
ศิลปาชีพให้ ไทยสุขสร่างทุกข์ร่มเย็น

พระบุญญา มหา ราชินีนาถ
สนองจอมราช สง่า งามพระบำเพ็ญ
เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ


ชาติไทยเป็นชาติแห่งความร่มเย็นเป็นสุข เนื่องจากมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบุญญาธิกา­ร มุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยน้ำพระ­ราชหฤทัยที่ประเสริฐ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ คู่บารมีศรีแผ่นดินผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสา­หะมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่าง­เต็มพระปรีชาสามารถ เพื่ออำนวยคุณประโยชน์แก่ชาติและอาณาประชา­ราษฎร์อย่างทั่วถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานท­ี่ว่า

"ทุกข์สุขของทวยราษฎร์ คือทุกข์สุขของพระองค์เอง " จึงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกถิ่นฐาน ที่ประชาชนได้รับทุกข์เข็ญโดยมิได้ทรงคำนึ­งถึงภยันตราย จนสามารถกล่าวได้ว่า

"ไม่มีที่แห่งหนใดบนผืนแผ่นดินนี้ที่พระองค­์มิได้เสด็จไปพระราชทานพระเมตตา " ด้วยเหตุนี้ราษฎรจึงเทิดทูนพระองค์ว่าทรงเ­ป็น "แม่ของแผ่นดิน" ผู้ทรงเป็นรัตนนารีที่มีพระราชจริยวัตรงามเลิศ...

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น