วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[บทความ] อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อำเภอท่าตะเกียบ


[บทความ] อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อำเภอท่าตะเกียบ
Photo Credit : น้าดอก@weekendhobby.com

"อ่างเก็บน้ำคลองสียัด" ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลท่าตะเกียบ ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 90 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 3259 ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ภูมิทัศน์ โดยรอบมีความสวยงาม สามารถเล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา ขี่จักรยาน เดินป่า พักแรมกางเต็นท์บริเวณริมอ่างเก็บน้ำได้ เหมาะเป็นสถานที่เล่นกีฬาทางน้ำและพักผ่อนชมธรรมชาติ ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำมีศาลเจ้าพ่อเขากา เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านบริเวณนั้น

"อ่างเก็บน้ำคลองสียัด" สำนักงานก่อสร้าง 8 (โครงการสียัด) เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง โดยการก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นคลองสียัด เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณคลองสียัดตอนล่าง ซึ่งได้มีการศึกษาความเป็นมาเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2532

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบและก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงและสาขา เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการคลองสียัด โครงการคลองระบมตอนล่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการคลองพระสทึง โครงการคลองพระปรงตอนล่าง จังหวัดสระแก้ว โครงการห้วยโสม โครงการห้วยไคร้ โครงการลำพระยาธาร และโครงการใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้วางแผนก่อสร้างโครงการคลองสียัดไว้ระหว่างปี 2537-2552 รวม 16 ปี เป็นงานจ้างเหมาทั้งหมด ราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ 4,016 ล้านบาท มีพื้นที่ 44,000 ไร่ ความจุ 420 ล้าน ลูกบากศ์เมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น