วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พรรณไม้ชายน้ำ..ลำพู

ต้นลำพู คู่สายน้ำบางปะกง
ต้นลำพูจะโน้มกิ่งก้านดอกใบระเรื้อยริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตั้งแต่อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง ขึ้นไปจนถึงอำเภอบางคล้า
ในยามน้ำขึ้นเต็มฝั่งกิ่งใบของต้นลำพูในบางแนว ก็โน้มจรดพื้นน้ำ


หากต้นลำพูเจริญเติบโตบนฝั่งของแม่น้ำหรือคูคลองทั่วไป ลำต้นก็จะตั้งตรงแบบปกติธรรมดาของต้นไม้ทั่วไป


ดอกลำพูมีสองสีคือสีขาวและสีชมพู ซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่ที่พบเห็นมักจะเป็นลำพูดอกสีขาว


ดอกลำพูจะเริ่่มบานในตอนพลบค่ำโดยค่อย ๆ ดีดสายเส้นฝอยของดอกออกมาอย่างช้า ๆ ที่ละ เส้น แล้วหลังจากนั้นอาจจะค่อย ๆ ทะยอยดีดเส้นสายออกมา สองสามเส้นหรือสองสามเส้นพร้อมกันก็มี และจะร่วงในตอนเช้าถึงเวลาสายของวันใหม่


วิวัฒนาการของดอกลำพู ผลลำพูต้นลำพูที่บางกรูดพบได้ทั่วไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำ ซึ่งหากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำต้นลำพูมักเอนต้นทอดกิ่งลงสู่ผืนน้ำ


นอกจากนี้ต้นลำพูพบได้ตามคูคลองทั่วไป เมื่อลูกลำพูร่วงลงสู่น้ำก็จะไหลลอยไปตามกระแสน้ำ จนลูกลำพูแก่ได้ที่ก็จะปริผิวออก ภายในมีเมล็ดมากมาย เมล็ดเล็ก เหล่านี้ก็จะยิ่งแพร่กระจายพันธุ์ลำพูไปสู่ที่ต่าง ๆ ที่สายน้ำล้ำไหลไปสู่ ในสมัยก่อนการทำนาต้องอาศัยน้ำจากคูคลองต่าง ๆ จึงมีคลองที่จะรับน้ำจากแม่น้ำเข้าไปสู่ผืนนา เมล็ดลำพูก็จึงสามารถไปแพร่้พันธุ์ตามคูคลองซึ่งเป็นที่ผันน้ำเข้าท้องนา ต่อมาเมื่อมีการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้าน ทั้งลำพู จาก แสม จึงกลายเป็นอยู่ข่้างริมถนน ซึ่งที่จริงถนนเหล่านี้ตัดเลียบคูคลอง เพราะถนนจะต้องมีคูหรือลำราง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลุมหลานั่นเอง

พลอยโพยมเขียนบทความเรื่องราวของลำพูไว้แล้วหลายบทความ อาทิเช่น ลำพูพร่างพราวพราย ลำพูพุ่มชชัฏเชื้อ หิ่งห้อยและลำพูครั้งนี้จึงขอเสนอเพียงภาพเท่านั้นเพื่อให้ลำพูอยู่ในกลุ่มพรรณไม้ชายน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น