วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำพู ดูคล้ายกับ ลำแพน...

ดอกตูมของลำพูดอกตูมของลำแพน


แรกแย้มของลำพู
แรกแย้มของลำแพนลำพูเริ่มผลิเสันสายของดอก

ลำแพนเริ่มผลิเสันสายของดอก

ลำพูเริ่มบาน

ลำแพนเริ่มบาน


ลำพูบานเต็มที่


ลำพูบานเต็มที่
ลำแพนบานเต็มที่


ลำพูโรยรา


ลำแพนร่วงโรย


ผลอ่อนลำพู

ผลอ่อนลำแพน


ผลลำพูที่เจริญพันธุ์ได้

ผลลำแพนที่เจริญพันธุ์ได้ต้นลำพูปลูกในกระถางต้นลำแพนปลูกในกระถางใบลำพู


ใบลำแพน
ต้นลำพูและต้นลำแพน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก และสามารถปลูกในกระถางได้
สำหรับที่บางกรูด ตันลำพูเป็นพรรณไม้ที่แพร่พันธุ์และเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ จะพบต้นลำพูได้ทั่วไปในแถบที่ใกล้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
แต่ต้นลำแพนเป็นพรรณไม้ที่ต้องหาพันธุ์มาปลูกกันเอง เริ่มเป็นที่นิยมปลูกในกระถางต้นไม้เมื่อ หลาย ๆ ปีมาแล้ว ตามบ้านเรือน ร้านค้า ริมถนนสาธารณะในบางตำบล
ในสมัยเด็กพลอยโพยมก็ไม่รู้จักต้นลำแพนได้ยินแต่ชื่อ ต่อมา ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มาเล่นการเมืองที่เมืองแปดริ้ว ได้มาปลูกบ้านพักริมแม่น้ำบางปะกง อยู่ระหว่าง วัดบางพระและวัดท่าอิฐ ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านนาลำแพน พลอยโพยมไม่ทราบว่าในบริเวณบ้านนี้ปลูกต้นลำแพนหรือไม่ ชื่อบ้านได้มาโดยการตั้งเองให่เรียกหาเพื่อฟังดูไพเราะ หรือสื่อความว่าบริเวณนั้นมีต้นลำแพน จะโดยการปลูกใส่กระถางหรือลงพื้นดิน หรือเปล่า พลอยโพยมก็ไม่กล้าเข้าไปขอสำรวจดู ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น