วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บทเพลงกล่อมลูกดอกมะลิวันแม่ที่ลูก ๆ ให้พลอยโพยมไว้ 

พลอยโพยมขอลอก บทกล่อม จากสมุดจดบันทึก เพลงกล่อมลูก ของคุณพ่อ 
ที่เคยได้ยินมาแต่เด็กจนมาถึงรุ่นหลานของคุณพ่อ

ลูกเอย นอนเถิดนอนเสียเจ้า
ยังอ่อนยังเยาว์ ขวัญเจ้าดวงจิตแม่เอย
ห่วงจริง แม่ไม่ทิ้งไปเลย
นอนเสียเอย ตื่นได้ชมเชยกัน
ฟังกล่อม ฟังเถิดจอมขวัญ
ฟังแม่รำพัน ให้สวรรค์คุ้มครองเจ้า
ทวยเทพ ครองป่าครองเขา
ลูกยังอ่อนเยาว์ โปรดเฝ้าดูแล
หลับเสีย ดวงหทัยของแม่
แม่อยู่ดูแล ขวัญแม่นอนเถิดลูกนอน
ลูกเอย แม่เฉลยคำพร
บุญครั้งก่อน แม่เคยทำมา
ขอให้ บุญช่วยรักษา
อ้อนไหว้บูชา ให้ฟากฟ้ามาปกป้อง
คุ้มเหตุ ภัยภพทั้งผอง
เทพเจ้าครอง ปกป้องดวงใจ
พลอยโพยม

ในวาระโอกาสวันแม่แห่งชาติพลอยโพยมขอมอบบทกล่อมนอนนี้ เห่กล่อม ลูก ๆ ทุกคน ในหล้านี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น