วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ฝั่งชายน้ำ..งามล้ำพรรณไม้

ฝั่งชายน้ำบางปะกง  กับดงไม้หลากหลายพรรณแสม จาก ลำพูที่บ้านนอู่ตะเภาฝั่งตรงข้ามวัดบางกรูดต้นจากและแสมมีลำพูแทรกที่หน้าวัดบางกรูด


จาก แสม ลำพู จากบริเวณเดียวกับภาพข้างบนกอแถบแถบน้ำที่ปากคลองหนองบัว ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ ข้างวัดบางกรูดกอถอบแถบน้ำริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ปากคลองหนองบัว ลักษณะคล้ายกอถอบแถบน้ำฝั่งบ้านของพลอยโพยมแต่มีขนาดกอใหญ่กว่านี้ ยื่นล้ำชายฝั่งน้ำกว่าภาพนี้  เป็นพรรณไม้ที่เคยช่วยชีวิตในวัยเด็กของพลอยโพยม ที่ตกน้ำและไม่ลอยเลยบ้านไปไกล
ปากคลองหนองบัวตำบลท่าพลับข้างวัดบางกรูดฝั้่งตำบลบางกรูดตรงข้ามคลองหนองบัวตำบลท่าพลับฝั่งขวาฝั้่งตำบลบางกรูดตรงข้ามคลองหนองบัวตำบลท่าพลับฝั่งซ้าย


ฝั้่งตำบลบางกรูดตรงข้ามตลาดโรงสีล่าง ตำบลท่าพลับ


ลำพูและจากที่ชายฝั่งแม่น้ำข้างวัดผาณิตาราม ตำบลบางกรูด


ฝั่งตรงข้ามวัดผาณิตามรามด้านซ้ายมือ


ฝั่งตรงข้ามวัดผาณิตามรามด้านขวามือ


ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารริมแม่น้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทราแนวต้นจากถ่ายจากหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา


แสม จาก ลำพู ที่ฝั่งน้ำที่บริเวณแข่งเรือพายในงานแห่หลวงพ่อโสธรที่ตรงข้ามตลาดในเมืองฉะเชิงเทราแนวชายฝั่งตรงข้ามสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทราฝั่งตรงข้ามเยื้องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทราทางด้านขวามือ


แนวต้นลำพูที่ท่าน้ำศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทราเวลาน้ำขึ้น


แนวต้นลำพูที่ท่าน้ำศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทราเวลาน้ำลงแสม ลำพู จาก ด้านข้างปากตลองของศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

แนวไม้ที่อำเภอบางปะกงฝั่งตรงข้ามศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทราบริเวณตรงข้ามวัดแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จะเห็นจาก ลำพู และตะบูนขาวปอทะเลที่ชายฝั่งแม่น้ำวัดแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์แสมและโพทะเล กอถอบแถบน้ำ ฝั่งวัดแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์


ฝั่งตรงข้ามวัดแสนภูดาษฝั่งซ้ายมือ
ป่าจากที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา


ต้นตะบูนขาวในป่าจากริมแม่น้ำบางปะกงที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง


ต้นตะบูนขาวในป่าจากริมแม่น้ำบางปะกงที่บ้านอู่ตะเภาตำบลบางกรูดแสม ลำพู คลัก ตะบูนขาวที่คลองบางกรูด วัดบางกรูด


 พรรณไม้ชายน้ำเหล่านี้พบโดยทั่วไปตามชายฝั่งแม่น้ำบางปะกง เกือบทั้งลำน้ำ พลอยโพยมพยายามสื่อความจากภาพว่า แม้คืนวันจะคล้อยเคลื่อนเลื่อนไปจากอดีตนานหลายสิบปี แต่สภาพโดยรวมของสองริมฝั่งบางปะกง ยังคงมีสภาพของพรรณไม้ป่าชายเลนเหล่านี้แม้แต่ในตัวเมืองฉะเชิงเทรา ความเจริญทางด้านการก่อสร้างอาคารร้านเรือนต่าง ๆ จะอยู่ฝั่งตัวเมือง แต่ฝั่งตรงข้ามแค่มีลำน้ำกั้นกลางยังมีสภาพธรรมชาติอันร่มรื่นเขียวชะอุ่มด้วยป่าจากพรรณไม้หลักของลำน้ำเมืองฉะเชิงเทราแทรกแซมด้วยแสม ลำพู  คลัก ตะบูนขาวถอบแถบน้ำ ปอทะเล โพทะเล วัชพืชอื่น ๆ เลื้อยระ ปกคลุมกิ่งก้านสาขาของพรรณไม้เหล่านี้   และยังมีพรรณไม้อื่น ๆ ที่อยู่ในแนวชั้นในเข้ามา รวมถึงพรรณไม้ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีก   ซึ่งภูมิทัศน์เหล่านี้หาได้น้อยมากจากเมืองริมแม่น้ำอื่น ไม่ว่า กรุงเทพฯ เมืองใหม่ หรืออยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
สมดังคำกลอนในหนังสือวันวานของบางกรูดของพลอยโพยมว่า
เมืองฉะเชิงเทรานั้น


" ดุจดั่่งอัญมณีแห่งลุ่มน้ำ
เลอค่าล้ำเหนือใครในพหล
"ฉะเชิงเทรา" เนาเฟื่องเรื่องสกล
 เปรียบเมืองมนตร์แดนสวรรค์นิรันดร์กาล"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น