วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คละพันธุ์ ...พรรณไม้ขายน้ำ

พรรณไม้ชายน้ำ..ที่ขึ้นคละกันในธรรมชาติ

ภาพข้างต้นนี้เป็นการแพร่พันธุ์เจริญเติบโตร่วมกันของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่ชายน้ำตำบลบางกรูด มีทั้งชายแม่น้ำ ชายคลอง เป็นความสามัคคีปรองดองไม่แบ่งแยกสายพันธุ์ ธรรมชาติจะจัดสรรให้พันธุ์ไม้เหล่านี้ร่วมกันอยู่ เป็น ชั้นนอก (หมายถึงนอกสุดริมน้ำ) และขั้นใน และบางครั่้งขึ้นมาอยู่บนฝั่งเมื่อกาลเวลาทำให้สภาพชายฝั่งแม่น้ำชายคลอง คูน้ำ ต่าง ๆ ตื้นเขินขึ้นจากและลำพูลำพูแสม
ตะบูนขาวคลัก (ขลัก,ประสักดอกขาว,พังกาหัวสุมดอกขาว)โกงกางใบเล็กเหงือกปลาหมอถอบแถบน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น