วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

...วันวาน ของบางกรูด...(6)...วันวาน ของบางกรูด...(6)ลุ่มน้ำของ สองน้ำ คำนิเวศ
เนื่องเพราะเหตุ ทะเล ล้นเทร่อง
น้ำจืดกร่อย พลอยผล จนเนืองนอง
จึงสบช่อง เชิญชวน ควรลงแรง

เอาจานถ้วย อวยไห ไปล้างขัด
เลียบเลาะลัด ล้อมมา ปลาแขยง
เป็นฝูงใหญ่ ไล่งับ เศษกับแกง
สวายแย่ง แซงส่าย เวียนว่ายวน

ลงเล่นน้ำ ฉ่ำใจ ถูกไล่ตอด
ปากปลาสอด ลอดผ้า น่าฉงน
ปลาแขยง แข่งทึ้ง ซึ่งเนื้อคน
สัปดน ก้นฉัน หรือมันดี

ปลาเข็มเล็ม เลี้ยวใกล้ คว้าไล่จับ
แล้วลื่นลับ เล็กเรียว ตัวเพรียวนี่
เสือพ่นน้ำ ล้ำโชว์ โอ่ท่าที
ปลาซิวรี่ มีชุม กลุ่มกระจาย

เนื้อมะพร้าว ห้าวหน่อย ซอยลูกเต๋า
ทางของเจ้า เขาเลือก กรีดเชือกสาย
แทงรอดเนื้อ เมื่อสุด ทำหมุดปลาย
ขมวดท้าย หมายยุด รุดลงเรือ

เหลาไม้ไผ่ ผูกคัน นั้นแทนหลัก
เอาไปปัก ป่าจาก ฝากเป็นเหยื่อ
กุ้งก้ามกราม ตามทึ้ง ดึงหลายเทือ
สายตึงเชื่อ ช้าไย ให้ช้อนควาน

ช้อนใต้เชือก เลือกกะ ระยะเหมาะ
เอาเฉพาะ เพียงว่า น่าขนาน
ยกสวิง ยิ่งยิ้ม กริ่มเบิกบาน
กุ้งไต่คลาน การนี้ มีบ่อยไป


"พลอยโพยม"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น