วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

[บทความ] ใบตอง...ของคนไทย

ใบตอง...ของคนไทย


คุณประโยชน์อเนกอนันต์ของใบตอง

ในตอนเด็ก ๆ เมื่อเข้าสวนไปทำงานหรือไปเล่นก็แล้วแต่ เมื่อเหนื่อยจะนั่งพักหรือนอนเล่นให้เย็นใจ เลือกหาได้มุมที่ต้องการแล้วก็ใช้มีดตัดทางมะพร้าวปูที่พื้นดินแล้วก็ตัดใบตองทั้งทาง แล้วปูทับลงไป หรือถ้าฝนตกแดดร้อน ก็ตัดใบตองนี้มากางคลุมหัวได้โดยเลือกทางที่กว้าง ๆ
ตอนเล่นขายของเอาใบตองมาหั่นฝอยสมมุติเป็นสิ่งของทดแทนได้หลายอย่าง เอามาห่อ หรือรองเป็นภาชนะได้เพราะเด็ก ๆ ก็ยังกลัดกระทงไม่เป็นกันใบตองเป็นของสะอาดได้จากธรรมชาติขนาดกว้างกำลังดีจึงนิยมนำมาใช้ห่ออาหารคาวหวาน โดยประดิษฐ์เป็นรูปทรงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของอาหารนั้น ๆ ด้านหน้าใบผิวเรียบ มันและลื่น ส่วนข้างหลังใบที่แก่จัดจะมีละอองสีขาว ที่เรียกกันว่า นวล เคลือบอยู่ ใบตองใช้พับจีบ จับมุม กลัดไม้กลัดได้ ห่อแล้วผูก ห่อแล้วพับ ใช้เชือกกล้วยพันได้ใช้ห่อหมู ห่อพริกขี้หนู ห่อพริก ห่อสวมแบบให้อากาศผ่านได้ หรือห่อสวมแบบมีฐานจะหุ้มได้มิดชิดใบตองใช้ห่อขนมหลายอย่างก่อนเอาไปนึ่งให้สุก เช่น ข้าวต้มมัดผัด ห่อขนมเทียน ทำกระทงใส่ขนมเข่ง ขนมกล้วย ขนมใส่ไส้ ห่อหมก
การห่อขนมที่ห่อแบบให้ทรงสูง เช่น ขนมกล้วย ขนมใส่ไส้ ห่อหมก มักใช้ใบมะพร้าวพันทบขวางอีกทีเรียกว่า "เตี่ยว" จะช่วยพยุงอาหารที่มีเนื้อค่อนข้างเหลวในอยู่ทรงก่อนนึ่งในลังถึง เมื่อสุกก็จับที่เตี่ยวยกขึ้นไม่ร้อนมือคนจับ

ใช้ใบตองสดปูรองกระด้ง สำหรับเทขนมใส่ เช่นกะละแม หรือข้าวเหนียวแดงที่กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมจะหอมกรุ่นกลิ่นใบตองเวลากินจะชวนกินดีกว่าใสถาดหรือภาชนะอื่น
เมื่อจะนำขนมไปให้คนบ้านอื่น ๆ ก็นำใบตองมากลัดเป็นกระทงใส่เช่น ขนมหม้อแกง และอื่น ๆ เป็นต้น หรือเอามาห่อเป็นห่อที่ใหญ่สักหน่อยก็ได้ตามขนาดที่ต้องการห่อใบตองที่นำมาใช้ห่อขนม จะทำให้ขนมมีกลิ่นเชื้อเชิญชวนกินยิ่งขึ้น เช่นขนมในถาดทั้งหลาย เช่นขนมเปียกปูน ตะโก้ ขนมด้วงโดยเฉพาะขนมขี้หนู ใช้ใบตองห่อเป็นห่อ ๆ แล้ว เวลาจะกินก็ใช้มือบีบห่อใบตองให้แน่น ๆ ขนมขี้หนูที่ป่นเป็นเหมือนทราย (จึงเรียกว่าขนมทรายด้วย และมีบางคนเรียกชื่อเสียหรูหราน่ากินว่าขนมละอองฟ้า ก็มี ) ขนมก็จะเกาะตัวกันแน่นตามรอยมือที่บีบ กินอร่อยหอมมันมีกลิ่นใบตองอีกต่างหาก
ห่อข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยไส้เผือก ปลาเผาห่อใบตองเมื่อจะใช้ใบตองจะต้องใช้มีดกรีดใบออกจากก้าน ก้านกล้วยนี้ก็เอาไปทำของเล่น ทั้งขี่ม้าก้านกล้วย เรือก้านกล้วย ปีนก้านกล้วย ดาบก้านกล้วย แปลกที่ไม่เรียกขี่ม้าก้านใบตอง คงต้องการให้พ้องเสียง ก ไก่ ระหว่างก้านกับกล้วย

เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นโตหน่อย ก็จะมีงานประดิษฐ์ด้วยใบตองให้เรียนเป็นวิชาเลือก ตั้งเป็นชมรมประดิษฐ์ใบตองกันก็มี หัดเอาใบตองมาประดิษฐ์ให้สวยงามใช้ในการงานต่าง ๆ เช่น ทำบายศรีปากชาม บายศรี 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น ประดิษฐ์กระทงที่สวยงามสำหรับลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ทำธูปเทียนแพ ไว้กราบไหว้สักการะขอขมาผู้ใหญ่ ใช้เย็บแบบสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้สดประดับพาน กระทง หรืออื่น ๆ โดยต้องนำกลีบดอกไม้มาเย็บบนใบตองตัดเจียนเป็นรูปที่ต้องการ ทำซองพลู ใส่พลูจีบ หรือใส่ดอกจำปี ดอกจำปาบายศรี เป็นเครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทำด้วยใบตองรูปร่างคล้ายกระทงเป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ มี สามชั้น ห้าชั้น เจ็ดชั้น เก้าชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรี มีไข่ขวัญเสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายอย่างเช่นบายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่
บาย เป็นคำที่จากภาษาเขมร (บาย=ข้าว+ ศรี =สิริ หมายความถึงข้าวอันเป็นสิริหรือข้าวขวัญ (สิริเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี,ศรีเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง มิ่งขวัญมงคล )แม่ค้าใช้ใบตองสดปูกรุกระจาดผลไม้เอาไปขายให้มองสวยงามชวนซื้อ ปูกรุเข่งขนมจีนทั้งก้นเข่งหรือกระจาดและด้านข้างของเข่งหรือกระจาดด้วย ปูซ้อนกั้นของไม่ให้ติดกันเป็นชั้น ๆ ได้ดี

ใบตองสดนอกจากเอามาปูนอนเล่นเย็น ๆ ในสวนแล้ว ยังเอามาปูนอนจริง ๆ ให้คนป่วย ที่เป็นแผลพุพองจากไฟไหม้ ไข้ทรพิษ ฝีดาษ เพราะใบตองเย็นและลื่น คนไข้จะนอนได้สบายขึ้น บาดแผลจะไม่ติดกรังบนใบตองส่วนใบตองแห้ง
ใบตองแห้งทำภาชนะรองอาหารเป็นกระทงใบตองแห้ง ได้ เช่นกระทงขนมเข่ง กระทงเต้าหู้ทอด เผือกทอด หรือทำเป็น "กระโปรง" ห่อผลไม้กันแมลงและกระรอกมากัดกินก่อนเก็บผล หรือใช้หุ้มกาบมะพร้าวกิ่งตอนต้นไม้ได้

ใบตองแห้งสามารถเอามวนยาสูบเป็นแท่งบุหรี่ได้ (อย่างบุหรี่ชาววังของแม่พลอย ในเรื่องสี่แผ่นดิน ใช้ยาฉุน ยาเส้น และดอกปีบแห้งอีกด้วยให้สมเป็นชาววังไม่เหมือนชาวบ้านธรรมดา ๆ สามัญ)

บ้านที่พื้นเป็นแผ่นกระดานที่มีการลงเทียนและน้ำมันไว้จะใช้ใบตองแห้งมัดให้แน่นไว้ขัดพื้นกระดานบ้าน ใช้มัดใบตองแห้งวางพื้นแล้ววิ่งไปวิ่งมาตามความยาวของกระดานวิ่งแบบโก้งโค้งวิ่ง พื้นบ้านจะขึ้นมันสวยงามผู้ใหญ่เก็บผลไม้ในสวนที่ต้องมีการบ่มให้สุกเช่น มะม่วง ละมุด ซึ่งจะบ่มในกระบุงหรือเรียงบ่มในโอ่งขนาดย่อมก็ต้องใช้ใบตองแห้งรองก้นโอ่งก้นกระบุงไว้ก่อน เรียงผลไม้เสร็จแล้วก็ใช้ใบตองแห้งปิดคลุม แล้วเอากระสอบมาปิดคลุมอีกชั้นหนึ่ง

ปัจจุบันมีการใช้กระดาษฝอยที่ตัดเป็นเส้น ๆ ไว้ใช้ในงานต่าง ๆ เช่นรองผลไม้ รองถ้วยชามที่วางซ้อน ๆกัน เมื่อก่อนนั้นชาวบ้านใช้ฟางข้าวหรือไม่ก็เป็นใบตองแห้งฉีกเป็นริ้วเล็ก ๆ
แม้แต่ คนที่ทำหมอนและที่นอนขายที่หานุ่นไม่ได้ ไม่มี หรือราคาแพงไป ยังขี้โกงใช้ใบตองแห้งฉีกฝอยอัดไว้ข้างใน แล้วใช้นุ่น อยู่บริเวณผิวหน้าที่คนเอามือกดสัมผัสได้ รายการนี้เป็นการโกงตบตาผู้บริโภคผู้ซื้อ

ใช้ใบตองแห้งห่อกาบมะพร้าวอ่อนทำจุกปิดกระบอกข้ามหลาม ใช้ใบตองแห้งฉีกเส้น ๆ ขยำไข่ทำขนมที่ไม่ต้องการให้ไข่ฟูเกินไป เช่น ขนมหม้อแกง สังขยาใบตองเมื่อแล่ออกจากก้านใบกล้วยออกเป็นสองทางแล้ว ก็จะใช้วางซ้อน ๆ กันหลาย ๆ ทาง แล้วใช้การพับทบเข้าหากัน เอาเชือกกล้วยมัดเป็นพับ ๆ เอาไปขายในตลาด เวลาซื้อจะซื้อ เป็น พับ ๆ ใบตองชาวสวนจะส่งขายเป็นพับในตลาด

มีใบไม้อีกอย่าง คือใบพลูจะเด็ดเรียงซ้อน ๆ กัน กี่ใบก็แล้วแต่ เราเรียกลักษณะนามพลูที่เรียงซ้อนกันโดยหันก้านใบไปทางเดียวกัน ว่า เรียง ใบพลู 2 เรียง ใบพลู 3 เรียง คำว่าเรียง ในบทกลอน แผลงเป็นระเรียง หรือ รันเรียง ก็มี
เรียง-จัด(ในลักษณะเป็นแถวเป็นลำดับตลอดไป เป็นลักษณะนามใช้เรียกพลูที่เอามาเรียงซ้อนกัน 7-8 ใบ เป็นพลูเรียงหนึ่ง พลู 2 เรียง)
แต่ถ้าใช้ เรียง ๆ แปลว่า จวนจะค่ำ
ภาษาไทยของเราลึกล้ำมีเสน่ห์อย่างนี้นี่เอง
จากใบตองแวะมาใบพลูเสียแล้ว เพราะใบตองและใบพลูอยู่คู่กันในสวนนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น