วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

มาลีมีกลิ่นหอม..น้อมดวงใจให้พี่ทัย..

คุณงามความดีทั้งหลายมากมายของพี่ทัย ดุจกลิ่นหอมอบอวลของมวลมาลีที่มีกลิ่นหอม
หอมอยู่ไม่รู้คลาย แม้ลับกาย...
มิเว้นวายหวนคะนึง


ดอกมะลิ


มะลิจันทบูรณ์


มะลิจันทบูรณ์


มะลิซ้อน


มะลุลี


มะลิวัลย์


ยี่สุ่น


พุทธชาด


พุทธชาด


พุดฮาวาย

พุดฮาวาย


พุดเศรษฐีสยาม


พุดซ้อน


พุดซ้อนด่าง


โมกพวง
ดอกแก้ว
ราชาวดี


บุหงาสาหรี่


ดอกปีบ
มาลีที่มีกลิ่นหอมมีอีกมากมาย...

พลอยโพยมเน้นดอกไม้สีขาว สีที่บริสุทธิ์ใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ดุจดังน้ำใสใจจริงของยอดหญิง..อุทัยวรรณ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น