วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

พรรณไม้น้ำ..สมอทะเล

สมอทะเลสมอทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sapium indicum Willd.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น : กระหุด (กลาง); คูระ, กือเราะ, คือรัก (มลายู-ใต้); กุระ, กุลา
สมอทะเล เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร ไม่ผลัดใบ
ลำต้น
เรือนยอดเป็นพุ่ม ปลายกิ่งเรียว ยาวย้อยลง มีน้ำยางสีขาวเฉพาะที่ยอดอ่อน ช่อดอก และผล เปลือกเรียบ ถึงแตกเป็นร่องถี่ สีเทาคล้ำ ถึงเกือบดำ เปลือกชั้นในสีเหลือง ถึงสีน้ำตาลอ่อน
ใบ
เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน ถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม ถึงเรียวแหลม โคนใบมนมีต่อม 1 คู่ อยู่ชิดก้านใบ ขอบใบหยักมน ใบหนาคล้ายหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบสีชีด ก้านใบเรียว


ดอก
ออกที่ง่ามใบ หรือปลายกิ่ง เป็นช่อเชิงลด ดอกมีขนาดเล็ก สีเขียว เป็นดอกแยกเพศ ดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ ที่โคนก้านช่อดอก มีก้านเกสร 3 อัน แยกกันเป็นอิสระ ดอกเพศผู้มีหลายดอกเรียงตลอดความยาวของก้านช่อดอกออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม
ผล
เป็นผลแห้งแตก เปลือกหนาแข็ง มี 3 พู ค่อนข้างกลม ปลายเป็นตึ่งแหลม ผลสีเขียวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ำตาล แต่ละผลมี 3 เมล็ด


ออกผลระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน
สมอทะเลพบตามชายป่าพรุและชายแม่น้ำลำคลอง ในป่าน้ำกร่อย หลังป่าชายเลนทางภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย
ในต่างประเทศพบที่อินเดีย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียประโยชน์
เนื้อไม้ใช้ทำฟืน  ใช้ทำเรือแคนนู
ผลให้สีดำและสีเขียวเหลือง ใช้ย้อมผ้า
ผลอ่อนใช้เบื่อปลา

สรรพคุณทางสมุนไพร
มีข้อพิเศษคือ ห้ามใช้ในคนที่เป็นไข้ตัวร้อน
เมล็ด รสร้อน ขับพยาธิไส้เดือน
เปลือกต้น ขับผายลม
ราก แก้โลหิตระดูพิการมาไม่ปกติ
ใบ ถ่ายอุจจาระธาตุ ถ่ายลมเป็นพิษ แก้โลหิตเป็นพิษ
ผล แก้ลมพิษต่าง ๆ แก้ท้องเสีย แก้ธาตุพิการ แก้ซางขโมย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.aquatoyou.com
http://www.doa.go.th
http://www.dnp.go.th


นอกจากสมอทะเลที่ถือเป็นพันธุ์ไมเป่าชายเลน หรือพรรณไม้น้ำยืนต้น แล้ว ยังมีพรรณไม้ที่มีชื่อเรียกว่าสมออีกหลายชนิด เช่น

สมอไทย, (สมออัพยา ) สมอพิเภก สมอร่องแร่ง สมอนั่ง  ซึ่งล้วนแต่เป็นไม้ยืนต้นและมีสรรพคุณในทางสมุนไพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น