วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ๑.

เจดีย์แก้วผลึกเป็นเจดีย์องค์นอกสุด บนเจดีย์แก้วผลึกนั้น โปรดให้สร้างเรือนทำด้วยรัตนะล้วน บนเรือนรัตนะนั้น

ให้สร้างเรือนทำด้วยทองคำไว้ บนเรือนทองคำนั้น ให้สร้างเรือนทำด้วยเงินไว้ บนเรือนเงินนั้นให้สร้างทำด้วยทองแดงไว้ บนเรือนทองแดงนั้น ให้โรยเมล็ดทรายทำด้วยรัตนะทั้งหมด เกลี่ยดอกไม้น้ำ ดอกไม้บกไว้ ๑๐๐๐ ดอก

โปรดให้สร้างชาดก ๕๕๐ ชาดก
สร้างพระอสีติมหาเถระ
พระเจ้าสุทโธทนมหาราช
พระนางมหามายาเทวี
สหชาติทั้ง ๗


ทั้งหมดดังกล่าวมานี้ ล้วนทำด้วยทองคำทั้งสิ้น แล้วโปรดให้ตั้งหม้อน้ำเต็ม ที่ทำด้วยทองและเงินอย่างละ ๕๐๐ หม้อ  ให้ยกธงทอง ๕๐๐ ธง ให้ทำประทีปทอง ๕๐๐ ดวง ประทีบเงิน ๕๐๐ ดวง ทรงใส่ไส้ผ้าเปลือกไม้ไว้ในประทีปเหล่านั้น บรรจุด้วยน้ำมันหอม
ครั้งนั้น พระมหากัสสปเถระ อธิษฐานว่า ขอดอกไม้อย่าเหี่ยว กลิ่นหอมอย่าหาย ประทีบอย่าหมดเชื้อ
 แล้วให้จารึกอักษรไว้บนแผ่นทองว่า

ในอนาคตกาล ครั้งพระกุมารพระนามว่าอโศก จักเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระธรรมราชา ท้าวเธอจักทรงกระทำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายไป ดังนี้


ขอขอบคุณข้อมูลจากพระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา สุรีย์ มีผลกิจ-วิเชียร มีผลกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น